Ondernemend

‘Ieder mens en iedere begrafenis is uniek’

Ichthus Uitvaartzorg is een jonge onderneming met veel kennis en ervaring. Vanuit haar christelijke identiteit is zij toegespitst op begrafenissen voor alle groepen uit de samenleving, vertelt uitvaartverzorger Sjaak Janssen: “Wat wij wel vaak zien is dat er een link naar het geloof uit het verleden is. Het geeft vaak een stuk vertrouwen en begrip, dat wij christen zijn.”

Sjaak Janssen is in hart en nieren een begrafenisondernemer. Als klein kind voelde hij al de drang om begrafenisondernemer te worden. Na het doorlopen van de basis- en middelbare school heeft hij zijn diploma voor uitvaartverzorger behaald. Hij werkte een aantal jaar in de begrafenisonderneming van zijn vader en koos er in 1987 voor om als zelfstandige ondernemer door te gaan.

De oorspronkelijke  Zeeuw verhuisde bijna twee jaar geleden naar Apeldoorn en begon hier Ichthus Uitvaartzorg. “Het overlijden van een geliefde is altijd ingrijpend. Ik ervaar het als mijn roeping om mensen bij te staan, waar nodig te steunen en te helpen bij het maken van de soms moeilijke keuzes die een begrafenis en het afscheid van een dierbare met zich meebrengt. Ik vind het mooi om een uitvaart zo te begeleiden, als de familie terugkijkt op de dag van de begrafenis en kunnen zeggen zo was het goed. Elke begrafenis is uniek en het is voor ons altijd een verrassing wat de wensen zijn.”

Het team van Ichthus Uitvaartzorg bestaat naast Sjaak en Henriëtte uit nog 4 medewerkers. De begrafenisondernemer gaat verder: “De uitvaartzorg is heel erg veranderd. Als je kijkt naar 35 jaar geleden, toen vroegen de nabestaanden aan de begrafenisondernemer wat de gewoonte was. Tegenwoordig gaat het meer om wat de wensen van de overledene en nabestaanden zijn. Ze zijn meer betrokken, hebben een stem en helpen bij de uitvoering.” Wat Sjaak daarvan vindt? “Voor mij als uitvaartverzorger is dat heel positief. Je kunt mensen echt helpen, begeleiden en een steun zijn. Ik vind het vertrouwen en de waardering die je mag krijgen, waardevol.”

Proces
Na het overlijden van een dierbare kunnen de nabestaanden de uitvaartverzorger bellen. “Tijdens het gesprek richten we ons op de wensen van de overledene door vragen te stellen aan de familie. Religieus of niet-religieus. In de eerste dag wordt het zogenoemde raamwerk neergezet en de rouwkaart gemaakt. In de loop van de dagen wordt het draaiboek samengesteld, dan vindt de begrafenis plaats en daarna is er nog een stuk nazorg .”

Wilsbeschikking
Wilt u voor uw overlijden al het een en ander doorspreken met de uitvaartverzorger, dan is dat ook mogelijk. Dit kan tijdens een kennismakingsgesprek met de uitvaartverzorger of in een wilsbeschikking, die samengesteld is door Ichthus Uitvaartzorg, worden opgeschreven. “In chronologische volgorde wordt u aan de hand meegenomen door het boekje ‘Zo wil ik het Als mijn sterven daar is’. Alles rondom de begrafenis kunt u daarin kwijt. Dit boekje is gratis aan te vragen via onze website.”

Schopenhauerstraat 155
7323 LW Apeldoorn
T 085-0239790
E info@ichthusuitvaartzorg.nl
W www.ichthusuitvaartzorg.nl