Ondernemend

Hoe werkt de WGA verzekering bij een faillissement?

Eén van de verzekeringen die je als ondernemer af kunt sluiten voor je bedrijf, is een WGA-verzekering. Hiermee verzeker jij je voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Raakt een werknemer voor minimaal 35 procent arbeidsongeschikt? Dan ben je verplicht om hem of haar de eerste tien jaar een WGA-uitkering te betalen. Jij kunt jezelf indekken tegen deze kosten door een WGA Eigenrisicodragersverzekering af te sluiten. Je hoeft de uitkering dan niet zelf te betalen, want dit doet je verzekeraar. Maar hoe werkt de WGA-verzekering als je failliet gaat? In deze tekst vertellen wij je hoe het zit.

UWV betaalt uitkering
Gaat jouw bedrijf in de Stedendriehoek failliet en zitten één of meerdere mensen in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)? Dan is dit ontzettend vervelend. Doordat er geen geld meer in kas is, ben je niet langer in staat om de premie van een WGA verzekering  te betalen. Je verzekeraar zegt dan de polis op. Gelukkig betekent dit niet dat medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geen uitkering meer ontvangen. Bij een faillissement wordt de rol van werkgever namelijk overgenomen door het UWV.

Als er werknemers zijn die een WGA-uitkering ontvangen op het moment dat je failliet gaat, is het geen uitgemaakte zaak dat zij ook via het UWV een uitkering ontvangen. Het UWV wil namelijk zelf beoordelen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Stellen zij vast dat een werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is? Dan wordt de hoogte van de uitkering bepaald. Dit bedrag wordt vervolgens iedere maand uitbetaald aan de betreffende werknemer.

Hoogte van de uitkering ligt vaak lager
Bij een faillissement is het geen uitgemaakte zaak dat gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers iedere maand dezelfde WGA-uitkering ontvangen als voorheen. De uitkering van het UWV ligt in de meeste gevallen namelijk lager dan het loon dat een werknemer voorheen ontving. Jouw personeel kan er financieel dus op achteruitgaan als je bedrijf failliet gaat. Dit is niet het enige, want er kunnen nog andere financiële consequenties aan een faillissement zitten voor werknemers die een WGA-uitkering ontvangen. Zo kan de pensioenregeling verloren gaan, evenals eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dekking WGA-verzekering
Een WGA-verzekering is weliswaar niet verplicht voor bedrijven in de Stedendriehoek, maar toch doen ondernemers er goed aan deze verzekering af te sluiten. Je hoeft in dat geval niet bang te zijn voor de financiële risico’s die arbeidsongeschiktheid met zich mee kan brengen. Je hoeft de WGA-uitkering namelijk niet uit eigen zak te betalen. Toch is dit niet de enige reden om deze verzekering af sluiten. Als een verzekeraar re-integratieactiviteiten adviseert, worden de kosten hiervoor ook vergoed. Dit geldt eveneens voor het instellen van bezwaar en beroepsprocedures als er kans is op succes. Je bent niet verzekerd voor medewerkers met een WAO-status, medewerkers die blijvend arbeidsongeschikt zijn en medewerkers die al ziek of arbeidsongeschikt waren bij aanvang van de WGA-verzekering.

Hoe zit het met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
De gemiddelde ondernemer in de Stedendriehoek sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. Dankzij deze verzekering ben je verzekerd van een inkomen als je door arbeidsongeschiktheid niet kunt werken. Gaat je bedrijf failliet terwijl je arbeidsongeschikt bent? Dan heb je niet langer recht op een uitkering. Er is dan immers geen verzekerbaar belang meer, waardoor een verzekeraar de polis zal beëindigen. Als ondernemer ben je dus volledig op jezelf aangewezen als je failliet gaat en arbeidsongeschikt bent of raakt.