Ondernemend

Hoe essentieel is hernieuwbare energie?

We leven op een planeet die momenteel in crisis verkeert. Veel mensen zullen de gevolgen van de opwarming van de aarde wel kennen. Zij hebben hun levensstijl zelfs al aangepast in een poging de ergste gevolgen, zoals voorspelt door experts, te voorkomen. Desondanks stevent de wereld nog steeds af op onomkeerbare veranderingen. Toch is er een oplossing die hoop biedt. De meeste mensen zullen wel weten wat hernieuwbare energie is, maar velen zullen niet bevatten hoe nuttig het kan zijn wanneer wereldwijd de infrastructuur ervoor volledig is ontwikkeld en van kracht is. Er bestaat geen twijfel over dat hernieuwbare energie een van de belangrijkste elementen is in de strijd tegen klimaatverandering en het beschermen van toekomstige generaties.

Hernieuwbare energie is energie die duurzaam is geproduceerd. Dit betekent dat er geen ‘kosten’ aan gebonden zijn zoals dat bijvoorbeeld bij kolencentrales wel het geval is. Kolen zijn beperkt voorradig en slechts een bepaalde hoeveelheid van het materiaal kan worden verbrand en de atmosfeer in worden gestoten voor zich drastische veranderingen voordoen. In vergelijking, windturbines zorgen niet voor vervuiling bij het creëren van energie en hun energiebron is ook niet beperkt. Het gebruikt gewoon de krachten die al bestaan op de planeet en die ook altijd zullen blijven bestaan. Hierbij kun je denken aan wind om elektrische energie te creëren, wat inhoudt dat er een permanente brandstoftoevoer is.

De wereld maakt langzaam stappen wat betreft hernieuwbare energie. De droom van een volledig hernieuwbare wereld kan zeker worden bereikt deze eeuw want de ontwikkeling van technologie is niet meer tegen te houden.” In deze toekomstige wereld kunnen mensen nog steeds de dingen doen die ze graag doen, zonder de dreigende angst voor klimaatverandering. Je kunt daarbij denken aan zaken als  crypto gokken bij online casino’s of zelfs aan het online shoppen voor kleding en andere zaken. Maar om dit te verwezenlijken moeten mensen wel hun bijdrage blijven leveren. Toch hebben personen maar een beperkte impact en er is hier dan ook een taak weggelegd voor mega-corporaties die, door middel van hun macht en bereik, veranderingen op wereldniveau mogelijk kunnen maken.

Veel mensen zullen er niet van opkijken dat de kosten die nodig zijn voor het leveren van apparatuur voor windturbines, zonneparken en andere methodes voor hernieuwbare energie, hoog zijn. En dat klopt. Deze technologie is gewoonweg te geavanceerd om op massale schaal en betaalbare wijze te reproduceren, en dat is waarom sommige mensen wel twee keer na zullen denken wanneer ze de kosten horen van de installatie van zonnepanelen. Daarnaast zijn er landen waar het weer vaak onvoorspelbaar is en om die reden hernieuwbare energie gedurende delen van het jaar helemaal niet geproduceerd kan worden. Zoals de meeste mensen weten zijn zonnepanelen zeer effectief op plaatsen waar veel zonneschijn is, zoals in Afrika.

Als mensen uitkijken naar een betere toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun kleinkinderen, dan bestaat er geen twijfel over dat we het nemen van maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering, zoals hernieuwbare energie, uiterst serieus moeten nemen.