Stedendriehoek

Nederlandse Bijenhoudersvereniging investeert op World Bee Day in biodiversiteit

Vandaag is het World Bee Day. Een dag die in het teken staat van de bijen. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), de grootste imkervereniging van Nederland, vraagt jaarlijks op deze dag extra aandacht voor de imkers, de bijen én het leefklimaat van de bijen. Het leefklimaat van bijen staat onder druk en heeft vanuit alle fronten hulp nodig om weer op een gezond niveau te komen. De NBV geeft hier vandaag een impuls aan door haar leden kans te laten maken op de NBV Biodiversiteitsprijs.

De NBV stelt een totaalbedrag van €50.000,- beschikbaar aan haar afdelingen of samenwerkende afdelingen door een biodiversiteitsprijs uit te reiken aan de beste project ideeën die het leefklimaat van bijen duurzaam versterken en/of herstellen. Daarnaast is het van belang dat het project samenwerking opzoekt met (lokale) maatschappelijke organisaties, een inspiratie is voor anderen om ook aan de slag te gaan en bewustwording creëert bij de omgeving. Een duidelijke doelstelling, planning en begroting zijn vanzelfsprekend onmisbaar. De winnende projecten ontvangen het benodigde budget om het project daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Noodzaak

De leefomgeving van bijen en andere insecten is de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd en staat onder druk. Verstedelijking, afname van natuurgebieden en intensivering van de landbouw zijn de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies in Nederland. Dat de noodzaak er is het tij te keren, blijkt uit allerlei initiatieven om de biodiversiteit te verbeteren, ook vanuit de landelijke overheid. Als particulier kan je bijdragen door in je tuin of op je balkon bijvriendelijke bloemen te planten; onder het mom ‘tegels eruit, groen erin’. De Nationale Tuincheck kan je hierbij helpen, maar ook tuincentra vermelden vaak duidelijk welke bloemen en planten een aanwinst zijn voor de bijen en het verrijken van je tuin.

Meer dan honingbijen

Zorg voor natuurbeheer, en daarmee de leefomgeving voor bijen, is ook een taak van de NBV. Deze ligt in het verlengde van de taak bijengezondheid te behouden en bevorderen. Zo heeft de NBV een Commissie Biodiversiteit waarin de nodige diverse expertise is vertegenwoordigd om vraagstukken over de leefomgeving van bijen op te pakken. Daarnaast heeft de NBV een landelijk dekkend netwerk van regionale Ambassadeurs Biodiversiteit voor Bijen opgeleid die zich op regionaal niveau inzetten voor een betere leefomgeving van bijen en andere insecten. De NBV Biodiversiteitsprijs sluit hier helemaal op aan!