Stedendriehoek

Nederland en online casino’s, hoe zit de vork in de steel?

Op dit moment is het voor aanbieders van online casino’s (nog) niet toegestaan een licentieaanvraag te doen in Nederland. Hoewel omringende landen door de jaren heen hebben gesleuteld aan gedateerde wetgeving, houdt ons land nog immer vast aan de in 1964 geïntroduceerde en tevens ongewijzigde kansspelwet.

Vrij verkeer van personen en goederen binnen de Europese Unie houdt in dat, omdat Nederland het zelf niet toestaat, buitenlandse online casino’s inmiddels ruim 1.8 miljoen ‘verdwaalde’ Nederlanders hebben verwelkomd. Dat kost de Staat der Nederlanden aardig wat misgelopen kansspelbelasting en dus is er een wet in de maak die daar iets aan moet veranderen.

Exploitanten hijgen in elkaars nek, willen vergunning
In de tussentijd is er een klein probleem ontstaan. De online casino-industrie is al tijden booming, terwijl de bureaucratie in Nederland hoogtij viert. Het was namelijk al in 2016 (!) dat de Tweede Kamer met een wetsvoorstel op de proppen kwam die online gokken mogelijk maakt. Slechts drie jaar later, in februari 2019, neemt de Eerste Kamer de wet aan.

Dat betekent dat wanneer het allemaal meezit, de fonkelnieuwe Wet Koa (Kansspelen op Afstand) op 1 januari ‘live’ gaat en aanbieders bij de Kansspelautoriteit een vergunning kunnen aanvragen. Dat is overigens ruim op tijd, aangezien de markt volgens planning open zal gaan op 1 juli 2021.

Zoals je in bovenstaande paragrafen hebt kunnen waarnemen, is het een peuleschil om je te bij een online casino over de grens. Sterker nog, er zijn tegenwoordig zelfs aanbieders waar gebruikers kunnen spelen zonder account. Voor een gezellig avondje uit kun je daarnaast een fysiek bezoek brengen aan een van de vestigingen van het Holland Casino, Fair Play Centers of SuperGame Casino’s. Je raad het al, allen zijn staatseigendom.

Op het moment van schrijven staan de exploitanten letterlijk in de rij. We hebben het over tientallen, zo niet honderden bedrijven die geïnteresseerd zijn. Recent onderzoek van SIRA Consulting wijst uit dat na filtering, de Ksa uiteindelijk zo’n 45 aanbieders een vergunning zal verlenen. Het aantal personen dat vervolgens deelneemt aan kansspelen wordt geraamd op 8,7 miljoen, grofweg de helft van de Nederlanders.

Waar moeten aanbieders zoal aan voldoen?
De eisen zijn vrij streng en dat lijkt ons vrij logisch. Hiermee wordt toetreding van malafide firma’s nagenoeg uitgesloten. Goed, hieronder lichten we enkele eisen uit die van toepassing zijn op de keuring.

• Privacy is een heikel punt in onze samenleving. Dat geldt dus ook voor aanbieders van online casino’s, die aan moeten kunnen tonen hoe zij privacygevoelige data van spelers bewaren om eventuele datalekken uit te sluiten.

• Daarnaast mag een online casino niet gebruikt worden om liquide middelen, geld, wit te wassen. Het komt er kortgezegd op neer dat uitbaters wordt verplicht om gedegen toezicht te houden op verdachte activiteiten en gegevens moet doorspelen aan de FIOD (Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst).

• Een derde punt is het zoveel mogelijk voorkomen van eventuele gokverslavingen, die van grote invloed kunnen zijn op eenieders leven. Een online casino moet dus voldoende middelen bieden die spelers tegen zichzelf in bescherming kunnen nemen. Hierbij kun je denken aan een stortingslimiet, een afkoelingsperiode of bijvoorbeeld een pertinent sluiten van het spelersaccount.