Stedendriehoek

Meer studie- en arbeidskansen vluchtelingen

STEDENDRIEHOEK – Vluchtelingen in de zeven gemeenten van de Cleantech Regio krijgen meer mogelijkheden om een opleiding te volgen aan de universiteit of een hogeschool. Dit hebben Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen vastgelegd in een convenant. Maatwerk en talentontwikkeling zijn speerpunten in de samenwerking.

Om te zorgen dat statushouders in de gemeenten op hun eigen niveau aan de slag kunnen, hebben de gemeenten een actieplan opgesteld. Mardjan Seighali, directeur UAF: “Wij zijn blij dat de gemeenten de integratie en participatie willen bevorderen en oog hebben voor de ervaring en talenten die vluchtelingen meebrengen. Dit is een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten.” De gezamenlijke inzet is om maatwerkondersteuning te bieden aan ongeveer 20 statushouders met een hogere opleiding.

Kansen vergroten

Dit convenant is erop gericht om optimaal kansen te benutten voor statushouders. Met talentontwikkeling en maatwerk wordt dit beter mogelijk gemaakt. Deze maatwerkafspraken met de gemeenten verkorten de weg naar werk en vergroten de kansen op de arbeidsmarkt.

Het UAF draagt zorg voor een zorgvuldige intake, begeleidt de studenten tijdens de studie en biedt ook nazorg na start van een betaalde baan of stage. Dit gebeurt in afstemming met de gemeenten. Wethouder Annelies de Jonge van de gemeente Zutphen: “Wij zien veel gemotiveerde statushouders met talent. Een aantal is hoogopgeleid. Door hen goed te ondersteunen, wordt de kans op uitval verkleind en vergroten we aanzienlijk de kansen om mee te doen in onze samenleving. Werk, je eigen broek op houden, en ergens deel van uitmaken, wil uiteindelijk iedereen. Zeker voor deze kwetsbare groep vraagt dat extra aandacht en ondersteuning. Dit is goed voor henzelf en voor de Nederlandse samenleving.”

Over het UAF

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Het doel is een duurzame plek op de arbeidsmarkt op eigen niveau. Waar nodig biedt het UAF financiële steun om een studie mogelijk te maken. Het UAF opereert landelijk en heeft inmiddels met meer dan twintig gemeenten een convenant gesloten, waaronder nu ook de zeven gemeenten van de Cleantech Regio.