Stedendriehoek

Kennis en advies voor professionals om slachtoffers beter te helpen

Per jaar worden 4 miljoen mensen slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Voor het herstel van het slachtoffer is het belangrijk dat hij of zij op de juiste manier geholpen wordt door mensen uit de sociale of professionele omgeving. Toch is niet altijd duidelijk hoe een slachtoffer het best geholpen kan worden. Slachtofferhulp Nederland lanceert daarom vandaag, op de Europese Dag van het Slachtoffer, een platform met praktische tips, ondersteuning en handige doorverwijstools om slachtoffers te kunnen helpen.

Veel beroepsgroepen (waaronder docenten, sociaal werkers, vertrouwenspersonen, bewindvoerders en huisartsen) krijgen direct of indirect te maken met slachtoffers. Uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland blijkt dat deze professionals niet altijd weten hoe ze een slachtoffer het beste kunnen helpen. Ook geven zij aan te willen weten hoe je slachtofferschap signaleert, van welke gesprekstechnieken gebruik gemaakt kan worden en naar welke instanties slachtoffers doorverwezen kunnen worden. Om in die behoefte te voorzien, kunnen professionals vanaf vandaag terecht bij Slachtofferhulp Nederland.

Platform Voor Professionals
Op het Platform Voor Professionals staan tips, tools en adviezen voor mensen die beroepsmatig slachtoffers beter willen helpen. Zo wordt onder andere uitgelegd hoe stresssignalen herkend worden en wordt geadviseerd wanneer en naar welke instanties slachtoffers kunnen worden doorverwezen. Ook kunnen professionals via de Expertlijn in contact komen met een specialist van Slachtofferhulp Nederland om casuïstiek te bespreken. Daarnaast biedt Slachtofferhulp Nederland acute hulp bij calamiteiten, advies op slachtofferbeleid en trainingen op het gebied van bijvoorbeeld slachtofferrechten.

Behoefte van slachtoffers
Welke hulp een slachtoffer nodig heeft, verschilt van mens tot mens, weet Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland: “Wij hebben inmiddels 36 jaar ervaring in het emotioneel, praktisch en juridisch ondersteunen van slachtoffers en nabestaanden, maar niet iedereen klopt direct bij ons aan. Met ons ‘Platform Voor Professionals’ kunnen wij onze kennis overdragen aan de professionele omgeving van slachtoffers, zodat zij goed geholpen worden en kunnen werken aan hun herstel.”

Aanbod op het platform
-Overzicht – inzicht in slachtofferschap en overzicht over wat Slachtofferhulp Nederland voor u als professional kan betekenen.
-Praktische hulp – handvatten voor gespreksvoering en handelingsperspectief, in de vorm van de Signalenwijzer, Stresstool en de tool voor schadeafhandeling.
-Expertlijn – vraagbaak voor iedereen die beroepsmatig met onze experts wil sparren over een specifieke casus, bijvoorbeeld over de rechten en plichten van een cliënt, de mogelijkheden voor schadevergoeding en het goed doorverwijzen van uw client.
-Doorverwijstool – in een paar stappen krijgt u inzicht in wat u zelf kunt adviseren en naar welke experts u een slachtoffer kunt doorverwijzen, binnen Slachtofferhulp Nederland of naar een van onze partners.
-Hulp bij calamiteiten – een pakket aan diensten op het gebied van zorg en nazorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals een online informatieloket en piketdiensten.
-Organisatieadvies – bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij het opstellen van handleidingen of beleid bij slachtofferschap, de ontwikkeling van bewustwording in uw organisatie over dit onderwerp en advisering over het opzetten van een slachtoffermeldpunt.
-Trainingen – van e-learningmodules tot incompany-trainingen op het gebied van communiceren met slachtoffers, omgaan met de invloed van stress op communicatie, rechten van slachtoffers kennen en omgaan met agressie.
-Kennis en onderzoek – voor de verdieping van uw kennis, met onder andere wetenschappelijke publicaties en informatie over lopende onderzoeken en onderzoeksmogelijkheden en diverse whitepapers.

Voor de Helpers
Behalve een platform voor professionals, lanceert Slachtofferhulp vandaag ook een platform voor de sociale omgeving rondom het slachtoffer, ‘Voor de Helpers’. Op deze site staan adviezen om passend te reageren als een vriend, familielid of bekende slachtoffer is geworden, hoe je stressreacties bij een slachtoffer herkent en hoe je een gesprek kan beginnen. Ook kan gebruik gemaakt worden van een online training en kunnen helpers met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen.
Kijk voor meer informatie op www.slachtofferhulp.nl/professionals en https://www.slachtofferhulp.nl/voordehelpers

Campagne
Vandaag start de campagne ‘Helpt Jouw Hulp Wel?’. Met deze campagne laat Slachtofferhulp Nederland zien met welke tools en adviezen je een slachtoffer kan helpen bij het herstel van hetgeen hem/haar is overkomen.

Over Slachtofferhulp Nederland
Elk slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of ramp verdient de beste hulp. Jaarlijks helpt Slachtofferhulp Nederland 200.000 slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Er wordt emotionele hulp geboden, begeleiding in het strafproces en hulp bij het aanvragen van schadevergoeding.