Stedendriehoek

Helft consumenten wil online examinering

De meerderheid (55%) van de Nederlandse consumenten wil bij toekomstig online onderwijs ook examens en toetsen online afleggen. Daarnaast is uitleg via video zeer gewild (47%). Dit blijkt uit de E-Learning Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 4.600 Nederlanders.

Video gewild onder jongeren
Nederlanders vinden voornamelijk online examinering (55%) en downloadbaar studiemateriaal (49%) belangrijk bij online onderwijs. Daarnaast blijkt les via beeld en geluid ook erg populair. Bijna twee op de vijf (38%) Nederlanders geven de voorkeur aan een livestream met docent en cursisten. Een nog groter aandeel (47%) heeft behoefte aan uitleg via video. Deze laatste groep bestaat vaker uit 18- tot 34-jarigen (51%) dan 35-plussers (44%).

Positieve attitude online onderwijs
Een grote groep Nederlanders vindt online onderwijs niet minder waarde hebben dan regulier onderwijs (40%) en tevens geschikt voor (hoger) beroepsonderwijs (45%). Daarnaast denkt meer dan een derde (35%) dat binnen 10 jaar het merendeel van alle opleidingen online is. Wel heeft een derde (33%) nog twijfels bij de efficiëntie ervan. Over het algemeen is een ruime meerderheid (74%) van mening dat het belangrijk is om je hele leven te blijven leren.

Kosten en tijd grootste drempels
De voornaamste drempels om online een opleiding te volgen zijn de kosten (21%) en gebrek aan tijd (18%). Slechts 7% van alle Nederlanders kan geen enkele drempel bedenken. Qua leeftijd zien we voornamelijk verschillen tussen 18- tot 49-jarigen en 50-plussers. 18- tot 49- jarigen geven vaker aan dat kosten, tijd, onpersoonlijke lessen en mindere communicatie drempels zijn dan 50-plussers.