Stedendriehoek

Grote (gezondheids)zorgen om invoering 5G

APELDOORN/STEDENDRIEHOEK – De Nederlandse regering wil dit jaar 5G, de vijfde generatie mobiel internet, invoeren. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Er treedt veel weerstand op (ook in andere landen) tegen deze ontwikkeling, omdat dit (grote) gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Werkgroep 5G Apeldoorn is in het leven geroepen om mensen hierover te informeren. Dit doet zij onder andere door de komende tijd flyers te verspreiden.

5G is de opvolger van 4G. 5G kan meer data versturen, is stabieler en minder belastend voor de accu van jouw apparaat. De mogelijk haalbare snelheden van 5G zijn zo hoog dat het een serieuze vervanger kan worden van ‘vast internet’. Dit zou betekenen dat glasvezel, kabel en DSL-verbindingen overbodig kunnen worden. Maar ook dat mensen die in het buitengebied wonen en werken toegang krijgen tot snel internet (en zelfs televisie) zonder dat daarvoor kabels getrokken hoeven te worden.

Frequenties

Draadloze mobiele communicatie maakt gebruik van frequenties in het elektromagnetische spectrum. Hoe hoger de frequentie, hoe meer capaciteit, dan wel hoe sneller de verbinding. Er zijn door de Europese Unie drie frequentiebanden aangewezen voor de uitrol van 5G binnen Europa: de 700 megahertz (MHz) band, de 3,5 en 26 gigahertz (GHz)­ band. De eerste band, 700 MHz, wordt geveild in de komende Multibandveiling. Hiermee verdeelt Agentschap Telecom landelijk beschikbare frequentieruimte onder de deelnemers aan de veiling. De veiling van de eerste frequenties door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat gepland vóór 30 juni, omdat het eerste deel van het 5G netwerk op 30 juni beschikbaar moet zijn van de Europese Commissie.

Antennes

Een belangrijk nadeel van het uitzenden op zulk hoge frequenties is dat het signaal minder ver reikt. Daarom zullen binnen enkele jaren over elke 100 tot 200 meter antennes moeten worden (bij)geplaatst. In de afgelopen periode zijn er uit protest al meerdere masten in Nederland in de brand gestoken. Een zorgelijke zaak, omdat hierdoor er tijdelijk geen telefonisch bereik in het gebied van vijf kilometer rondom de mast was. Ook het noodnummer 112 kon niet worden gebeld. Dit heeft alles te maken met 5G-activisten die vrezen voor de gezondheidsrisico’s van de 5G-techniek.

Zij zijn niet de enige. Ruim 250 EMF-wetenschappers uit 44 landen, die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu, doen in het EMF Scientist Appeal een dringend beroep op de lidstaten van de Verenigde Naties. Zij maken zich ernstig zorgen over de overal aanwezige en toenemende blootstelling aan elektromagnetische velden die worden gegenereerd door elektrische en draadloze apparaten. Deze omvatten – maar zijn niet beperkt tot – radiofrequentie straling (RFR), die effecten uitgeven, zoals mobiele en draadloze telefoons en hun basisstations, wifi, uitgezonden antennes, slimme meters en babyfoons, evenals elektrische apparaten en infrastructuren gebruikt bij de levering van elektriciteit die een extreem laagfrequent elektromagnetisch veld (ELF EMV) opwekt. “Talrijke wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMV levende organismen treft op niveaus die ver onder de meeste (inter)nationale richtlijnen liggen. Effecten zijn onder meer een verhoogd risico op kanker, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en geheugenstoornissen, neurologische stoornissen en negatieve effecten op het algemeen welzijn van de mens. Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen voor schadelijke effecten voor zowel planten als dieren”, aldus het EMF Scientist Appeal. Zij wil dan ook dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ontwikkeling van meer beschermende EMV-richtlijnen bevordert, voorzorgsmaatregelen aanmoedigt en het publiek opleidt over gezondheidsrisico’s.

Richtlijnen

De richtlijnen die tot op heden nog van kracht zijn, werden in 1998 opgesteld door de Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP). In 2009 bracht de ICNIRP een verklaring uit die haar richtlijnen van 1998 herbevestigde, aangezien naar haar mening sinds die tijd gepubliceerde wetenschappelijke literatuur ‘geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor nadelige effecten onder de basisbeperkingen en geen onmiddellijke herziening van de richtlijnen voor het beperken van blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden nodig is’. ICNIRP blijft tot op de dag van vandaag deze beweringen doen, hoewel er groeiend wetenschappelijke bewijs van het tegendeel is. Wetenschappers zijn van mening dat, omdat de ICNIRP-richtlijnen geen betrekking hebben op langdurige blootstelling en effecten met lage intensiteit, ze onvoldoende zijn om de volksgezondheid te beschermen.

Waarom 5G toch wordt ingevoerd

Apeldoorn heeft de ambitie uitgesproken om in 2021 als eerste stad in Nederland een volledig dekkend 5G-netwerk te hebben. “Niet alleen gaat het mobiel internetten via bijvoorbeeld een smartphone veel sneller, ook bijvoorbeeld de zelfrijdende auto kan dankzij 5G functioneren”, legt wethouder Wim Willems uit. Het Apeldoorns bedrijfsleven omarmt de kansen die het 5G-netwerk biedt. Het samenwerkingsverband Apeldoorn IT heeft positief gereageerd en slaat de handen ineen om slimme toepassingen te ontwikkelen op dit nieuwe netwerk.

Er zijn ook partijen die hier niet positief over zijn. Zo heeft stichting Stop5gNL een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat, met het doel om de uitrol van 5G te stoppen. “De staat handelt onrechtmatig nu zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G”, schrijft Stop5gNL. “Deze verplichting light namelijk vast in de wet. Ons rest dan ook geen andere keus dan de rechterlijke macht in te schakelen.” De uitspraak wordt verwacht op maandag 25 mei.

Plattelandsgebied

Hoewel er grote zorgen zijn, lijkt tot op heden 5G te worden ingevoerd. Inmiddels wordt dit al op grote schaal getest. Dit gebeurt op een plattelandsgebied in Groningen, de eerste in Europa. In het 5Groningen Fieldlab worden toepassingen op het gebied van zorg, energie, verkeer & logistiek, landbouw en leefomgeving getest. Bijvoorbeeld ziekten meten in gewassen op het land. Sensoren meten daarbij de gegevens en dankzij het snelle 5G kunnen deze, meestal grote hoeveelheid, data snel doorgestuurd worden voor een analyse. Of een diagnoses op afstand stellen, doordat de arts in het ziekenhuis dankzij de snelle verbinding live mee kan kijken in de ambulance.

Bronnen: Internetten.nl, Werkgroep 5G Apeldoorn, EMFscientist.org, Campus Groningen, Stop5gNL en Agentschap Telecom.