Stedendriehoek

Groeiende vraag naar online rijlessen

Het zal je maar gebeuren! Je zit middenin je rij-opleiding en plotseling zijn rijlessen verboden als één van de maatregelen om de Corona-crisis te bestrijden. Niet zo vreemd dat er in deze tijd een groeiende vraag ontstaat naar online rijlessen zodat leerlingen kunnen blijven oefenen. VVN’s partner Green Dino beschikt over een uitgebalanceerd pakket aan online rijlessen en is daarmee genomineerd voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs van 2020.

De rijles-leerling die virtueel de meeste kilometers rijdt maakt kans op de ‘Kampioen Online Rijlessen Award 2020’ van Veilig Verkeer Nederland en Green Dino én wint een rijvaardigheidstraining. Met dit initiatief steunt Green Dino de uitvoering van VVN’s missie ‘Iedereen veilig over straat’.

Belang van rijles

Een goede balans tussen praktijklessen en online rijlessen vermindert de ongevalsbetrokkenheid. Rijschoolhouders hebben de mogelijkheid om hun leerlingen te attenderen op het online oefenen met deze modules en kunnen deze ook aanbieden aan hun leerlingen.

Oorzaak hoge ongevalsbetrokkenheid

Vanaf 2005 hebben promovendi van verschillende universiteiten experimenten en ‘veld-onderzoeken’ uitgevoerd. Daaruit is duidelijk geworden dat jonge bestuurders na het behalen van het rijbewijs vier tot zes keer vaker betrokken zijn bij ongevallen dan meer ervaren bestuurders. Het is geen publiek geheim dat je autorijden pas echt leert na het behalen van je rijbewijs. Immers hoe meer kilometers je maakt, des te meer ervaring je opdoet waardoor de kans op een ongeluk vermindert. Ook is de ongevalskans hoger voor leerlingen die de eerste keer slagen dan leerlingen die de eerste keer zakken voor het rijexamen. Professor Willem Verwey van de Universiteit Twente verwacht dat online rijlessen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het leren toepassen van verkeersregels en de herkenning van gevaar kunnen verbeteren. Dit zal de komende tijd nader onderzocht worden door leerlingen die de online rijlessen hebben uitgevoerd over een langere periode te volgen.

Leren kijken

Het blijkt dat kennis al in de eerste maanden verdwijnt na het behalen van het rijbewijs, doordat er geen instructies meer zijn van de rijinstructeur. Het gevolg is dat de verkeersregels niet meer goed worden toegepast waardoor de beginnende bestuurder sneller betrokken raakt bij ongevallen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het tonen van rode vlakken in de online verkeersomgeving de ongevalsbetrokkenheid van rijsimulator-leerlingen tot 63% verlaagt in de eerste 12 maanden na het behalen van het rijbewijs. Dit principe vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de online rijlessen.

Foto: Greendino