Stedendriehoek

Gelre Apeldoorn startSportloket voor patiënten

APELDOORN – Gelre ziekenhuizen Apeldoorn is onlangs gestart met het Sportloket. Sport en beweging is voor iedereen belangrijk. Mensen met een functionele beperking kunnen inactiever worden dan mensen die geen beperking hebben. Daardoor lopen zij een groter risico op andere gezondheidsklachten.

Veel patiënten willen wel graag (weer) bewegen of sporten, maar weten niet goed hoe dit op te pakken. Het Sportloket biedt nu uitkomst! Patiënten krijgen een persoonlijk adviesgesprek om hun beweegwensen en mogelijkheden te bespreken. Zo wordt een impuls gegeven aan een blijvende actieve leefstijl van de patiënt en een verbetering van de kwaliteit van leven.

 

Mensen activeren tot bewegen

Beweegconsulent en psychomotorisch therapeut Anke Wegerif verzorgt het Sportloket. Ze vertelt: “Het aanmelden bij het Sportloket kan plaatsvinden op verzoek van de huisarts, medisch specialist of gespecialiseerd verpleegkundige als onderdeel van een behandeling. Na verwijzing zie ik de patiënt. Tijdens dit adviesgesprek bespreek ik eerst welke wensen voor sport en bewegen hij of zij heeft en wat past bij de fysieke mogelijkheden. Ook onderzoek ik met de patiënt welke sporten op welk niveau mogelijk zijn en geef advies hoe de patiënt dit het beste op kan pakken. Dit is maatwerk omdat elke functiebeperking weer anders is. Verder motiveer en begeleid ik de patiënt om bewegen in het dagelijks leven in te bouwen. Voor veel mensen betekent dit toch een gedragsverandering. Het belangrijkste is dat de motivatie vanuit de patiënt zelf komt, want zo houdt hij of zij het beste het bewegen vol. Ik beschik over een netwerk aan sport- en beweegmogelijkheden in de regio en adviseer desgewenst over een passende beweeg- en/of sportplek dichtbij huis. Zo nodig overleg ik bijvoorbeeld met een sportschool over een programma op maat. Vervolgens ondersteun ik nog een paar keer telefonisch om bewegen en sporten blijvend onderdeel te laten worden van het dagelijks leven. En mocht het niet goed gaan, onderzoeken we samen opnieuw welke sport wel passend is.”

 

Succesvol programma

Het Sportloket komt voort uit het landelijke programma Revalidatie, Sport en Bewegen en richt zich op het structureel promoten van een actieve leefstijl en aanbieden van bewegen en sport aan patiënten van zorginstellingen. Dit programma is in meerdere centra wetenschappelijk onderzocht, zeer positief geëvalueerd door patiënten en beweegconsulenten en mede daardoor inmiddels een erkende interventie.
Het Sportloket in Gelre Apeldoorn is mogelijk gemaakt door een tweejarige subsidie van de Provincie Gelderland, Ministerie van VWS en Stichting Onbeperkt Sportief. Onderzocht wordt hoe het Sportloket vervolgens onderdeel kan uitmaken van de reguliere financiering voor revalidatiegeneeskunde en ook voor andere specialismen ingezet kan worden.

In Gelre Zutphen is sinds vorig jaar ook een Sportloket. Zie ook: www.gelreziekenhuizen.nl/Sportloket-Apeldoorn.html en https://www.gelreziekenhuizen.nl/Sportloket-Zutphen.html