Entertainment

‘Ongestoord en ruisvrij genieten van digitale radio’

Het idee van een samenwerking speelde al meer dan twee jaar. “Zo lang duurde het ook om de vergunning los te krijgen van de landelijke overheid”, glimlacht Serge Poppelaars, voorzitter van de Stichting Coördinatie Digitale Radio Stedendriehoek. Na diverse vruchtbare gesprekken, gecombineerd met een enorme slagvaardigheid, hebben een aantal lokale omroepen in de Stedendriehoek besloten om te gaan samenwerken. Daardoor is het mogelijk geworden voor de luisteraar om deze omroepen via digitale radio (DAB+) te beluisteren.

Loostad Radio (non-publieke omroep Apeldoorn) en Salland 747 (non-publieke omroep Deventer) zijn dit initiatief gestart en werken inmiddels in een positieve sfeer samen met RTV-Apeldoorn, beter bekend als Radio Apeldoorn en DRTV, de lokale omroep van Deventer, om zo de verbondenheid onderling in onze streek te vergroten. Vanaf nu zijn de deelnemende omroepen dus ook digitaal te beluisteren.

De lange periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van de vergunning had deels te maken met de schijnbaar onvermijdelijke bureaucratie op ambtelijk niveau, maar ook met de landelijke herindeling van uitzendgebieden voor radiostations. “En natuurlijk was het ook niet per se heel eenvoudig om publieke en commerciële radiozenders op deze wijze te laten samenwerken, vandaar dat er in dit kader een stichting voor is opgericht”, vertelt Poppelaars. Digitale radio is ongestoord en ruisvrij genieten van muziek en lokale informatie van de omroep bij jou in de buurt. Dit project sluit aan bij het officiële beleid van gemeenten zoals Apeldoorn en Deventer om samenwerking tussen omroepen te bevorderen en verder uit te bouwen. De omroepen RTV-Apeldoorn, Loostad Radio, Salland747 en DRTV zijn vanaf nu via DAB+ kanaal 5a te beluisteren.

Mooie stap vooruit

Poppelaars is zelf werkzaam voor Loostad Radio, de omroep die inmiddels alweer vijf jaar domicilie houdt in het ACEC gebouw aan Roggestraat 44. Hij benadrukt dat de samenwerking zeker niet ‘uit nood’ is geboren: “Wij hebben over luistercijfers absoluut niet te klagen en als non-publieke omroep doen wij het goed. We zien dit digitale project vooral als een mooie stap vooruit voor ons medium. We gaan gewoon lekker van start en om de zoveel tijd gaan we met de samenwerkende omroepen aan tafel voor een evaluatie. Dan kan ook iedereen zijn ideeën spuien voor bijvoorbeeld mooie thema-uitzendingen. We zien de toekomst hiermee echt vol vertrouwen tegemoet.”

Alle deelnemers hebben de handen ineengeslagen en brengen samen de maandelijkse kosten op voor het onderhoud, gaat Poppelaars verder. “Na slechts twee jaar zijn ze dan samen eigenaar van alle apparatuur. Dat betekent uiteindelijk lagere maandlasten voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat dit zonder winstoogmerk gebeurt, zijn zij allen verenigd in de eerder genoemde stichting. Deze verzorgt de administratie en technische zaken en is ook het aanvraagpunt voor radiostations die ook willen meedoen. Want dat is het aardige van dit systeem: ook andere radiostations kunnen bij ons aansluiten, wat in financieel opzicht dan gunstiger voor iedereen uitpakt.”

Behoud van identiteit

Maar ook anderszins heeft de samenwerking alleen maar voordelen, licht de stichtingsvoorzitter toe. “We bewaken als stichting streng het uitzendgebied, dragen zorg voor de technische facilitering en het onderhoud. De deelnemende stations kunnen zich dus uitsluitend bekommeren om hun programmering, nu de randzaken uitstekend zijn geregeld. En, heel belangrijk: alle omroepen behouden hun eigen identiteit. Niemand van de samenwerkende partijen hoeft ook maar iets aan te passen, we ondersteunen en versterken elkaar alleen maar.”

Het uitzendgebied betreft Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Brummen, Voorst, Uddel en Hoenderloo. Omroepen die ook mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij de Stichting Coördinatie Digitale Radio Stedendriehoek via een speciale website www.cdrdab.nl en e-mail info@cdrdab.nl. Poppelaars, tenslotte: “We kunnen maximaal vijftien omroepen op dit digitale kanaal kwijt, dus we zien de aanmeldingen graag tegemoet!”