Entertainment

Evenementenbranche eist duidelijkheid en extra steun

“De evenementenbranche heeft de afgelopen dagen bijna anderhalf jaar aan gedegen onderzoek, inzet en voorbereiding om weer veilig en verantwoord evenementen te kunnen organiseren voor hun ogen zien verdampen. Met verbazing over de volstrekte willekeur van het kabinet en gevoelens die laveren tussen boosheid en verdriet over het oneerlijk en argumentloos overheidsbeleid, pleiten de VVEM en de VNPF namens de steeds zwaarder getroffen branche voor duidelijkheid en financiële steun”, aldus Mirjam van der Molen.

“De aankondiging tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag dat eendaagse evenementen de komende weken alleen nog maar met zitplekken en lagere capaciteit mogen doorgaan en dat pas 13 augustus meer duidelijkheid komt voor de evenementen na die datum (inclusief meerdaagse evenementen die tot die tijd überhaupt niet plaats mogen vinden), voelt als een doodsteek voor onze branche. Dit terwijl we als branche als eerste dicht moesten, veruit als laatste weer open mogen en in tegenstelling tot andere branches al twee seizoenen geen enkele omzet hebben kunnen draaien. Uiteraard is het begrijpelijk dat er bij een oplopende besmettingsgraad maatregelen worden genomen. Nu wordt echter binnen die maatregelen de branche die überhaupt niet heeft bijgedragen aan die hogere besmettingsgraad, keihard getroffen.”

De komende tijd willen de VVEM en de VNPF actief met de bewindslieden om tafel om duidelijkheid te krijgen. “Onbeantwoorde vragen moeten beantwoord worden en wij vinden dat wat nog over is van het seizoen zo snel mogelijk moet worden vrijgegeven, niet pas op 13 augustus. Ook willen we voor deze keer op keer als eerste geslachtofferde branche een duidelijk en vastomlijnd beleid realiseren. In een wereld waarin corona nog langere tijd aanwezig zal zijn, moeten we gaan nadenken over fundamentele en structurele oplossingen voor de lange termijn. Het beleid zoals dat nu wordt gevoerd heeft een verwoestend effect op niet alleen het evenementenseizoen in de zomer, maar ook op de periode die volgt. Het vertrouwen van organisatoren, sponsoren, kaartkopers, artiesten en vele andere betrokken partijen is ook al aan het wankelen voor komend najaar. De impact van de beslissing is veel groter dan men zich realiseert. De evenementenbranche is er eentje die niet op stel en sprong ‘aan’ of ‘uit’ kan. Onze toekomst is gebaat bij een gedegen beleid en een daarbij horende langetermijnvisie en -garantie vanuit de overheid. Vandaar dat we het gesprek willen starten over onder meer de directe steun voor de komende maanden.”

“Voor de evenementenbranche betekenen de recente maatregelen dat we voor het tweede achtereenvolgende jaar een verloren seizoen hebben. Als deze branche wil overleven, zullen er structurele maatregelen moeten worden getroffen waardoor de evenementenbranche niet steeds weer het kind van de rekening wordt en we kunnen uitkijken naar een gezonde herstart in 2022.”