Stedendriehoek

Duurzame woningen verbeteren leefbaarheid in Hall

De ontwikkeling van betaalbare woningen aan de Domineeskamp in Hall komt een stap dichterbij. Het ontwerpbestemmingsplan dat nodig is voor de bouw van 25 woningen, is door het college vrijgegeven voor inspraak. Het idee van de Stichting Hall Bouwt om jongeren en jonge gezinnen een kans te geven op een duurzame woning in Hall is zo weer een stap verder. Wethouder Pouwel Inberg en voorzitter André van Welie van Hall Bouwt ondertekenden vorige week een overeenkomst voor de ontwikkeling en de afspraken van dit project.

Eind 2015 ontstond het burgerinitiatief Hall Leeft, met als doelstelling de sluiting van de basisschool te voorkomen door de bouw van starterswoningen. Hierdoor moet ook het verenigingsleven een impuls krijgen. Het burgerinitiatief constateerde daarbij dat de beschikbare woningen in Hall niet betaalbaar zijn voor jongeren en jonge gezinnen die een sociale binding hebben met Hall. Daarom schreef de werkgroep Hall Bouwt – intussen een aparte stichting – een dorpsplan met woningbouw. “Het plan voor deze plek midden in Hall is een logische stap om woningbouw mogelijk te maken. Des te mooier dat de samenleving de schouders eronder zet om dit te realiseren. Zo dragen inwoners in hoge mate bij aan de toekomst van Hall”, vertelt wethouder Pouwel Inberg.

Woningen die passen bij het dorp

Stichting Hall Bouwt keek samen met de gemeente naar een plan dat qua beeld past bij het dorp Hall. Het aanbod sluit aan op de lokale behoefte. Er is daardoor sprake van een divers woningbouwprogramma, bestaande uit één vrijstaande woning, 6 tussenwoningen, 3 hoekwoningen, 3 hoekwoningen met dwarskap en 12 twee-onder-één-kapwoningen. Zowel het type woningen, de grootte van de woningen en de kavels verschillen. “Wel hebben alle woningen gemeen dat ze duurzaam worden gebouwd waarbij we verder gaan dan de wettelijke eisen. Er is bijvoorbeeld gekozen voor een hogere isolatiewaarde van de gevel en de vloer. Ook is er gekozen voor het gebruik van grondwaterwarmtepompen. De woningen worden verder dusdanig gebouwd dat ze levensloopbestendig zijn”, vertelt André van Welie over de woningen.

Groot draagvlak

Stichting Hall Bouwt heeft tijdens de planvorming verschillende informatieavonden gehouden en houdt omwonenden en belangstellenden ook in het verdere verloop op de hoogte van het proces. Wethouder Inberg: “Ik proef en merk gelukkig veel draagvlak voor de bouwplannen van Hall Bouwt. Dit is voor de gemeente een belangrijke voorwaarde geweest om aan dit initiatief mee te werken. Daardoor zie ik de inspraakperiode en de rest van de bestemmingsplanprocedure met vertrouwen tegemoet.”

Ontwikkelovereenkomst

Het ontwerpbestemmingsplan is nu voorzien van alle onderzoeken om een bestemmingsplanprocedure op te starten. Stichting Hall Bouwt pakt alle fasen van het plan, zoals bouw- en woonrijp maken en de kaveluitgifte, samen met deskundige partners op. De afspraken voor de ontwikkeling zijn vastgelegd in een overeenkomst. Hierin zijn ook afspraken over de kwaliteit van de openbare ruimte en het realiseren van de ontsluiting opgenomen. Ook wordt te zijner tijd een stuk grond van circa 200 m² door de gemeente aan Stichting Hall Bouwt verkocht. “We zijn tevreden dat we door de bouw van relatief goedkope en mooie woningen, die ook nog eens duurzaam en levensloopbestendig zijn, de leefbaarheid van de kleine kern Hall kunnen verbeteren”, sluit Van Welie af.