Stedendriehoek

Criminaliteit verschuift steeds meer naar online

STEDENDRIEHOEK – Digitale criminaliteit neemt steeds meer de plaats in van criminaliteit zoals woninginbraken en overvallen. Dit vermeld het jaarverslag van de politie. “Steeds meer zaken hebben te maken met cybercriminaliteit. Het steeds digitaler worden van criminaliteit is terug te zien in het aantal computerinbraken, die steeds verder toeneemt, net als de schade die bedrijven, overheid en burgers hieraan over overhouden.”

Het digitaliseren van criminaliteit vraagt om een vernieuwing bij de politie. Scholing is daar één onderdeel van. Daarbij zijn er de komende jaren al veel nieuwe agenten nodig, omdat er de komende jaren 17.000 agenten met pensioen gaan. De politie geeft aan dat blauw in de wijk belangrijk blijft, maar dat de agent op het web minstens zo hard nodig is. Speerpunten van de politie waren in 2018 cybercriminaliteit, kinderporno, fraude en afnemen van crimineel geld, maar er zou volgens de politie meer actie vanuit de samenleving moeten komen als het gaat om ondermijning. Dit gaat over diverse vormen van criminaliteit waarbij de grens tussen ‘bovenwereld’ en onderwereld vervaagt.

Een mooi voorbeeld is snuifyoga’ zegt Akkerboom namens de politie. Een snuifje hier en daar vindt niemand erg. De hele week doen sommigen super gezond en zen om vervolgens in het weekend een ‘lijntje te leggen’. Dit lijkt onschuldig maar mensen vergeten vervolgens de criminaliteit die meekomt en erachter zit. De samenleving houdt deze wereld dus zelf in stand zegt de politie.

Internationale samenwerking
Criminelen zien online geen grenzen letterlijk en figuurlijk niet. Daarom richt de politie zich steeds meer op internationale samenwerking. “Gebeurtenissen ergens anders in de wereld zijn van grote invloed hier” zegt Akerboom daarover. “Spanningen elders vinden hun weg naar onze wijken. Dat geldt ook voor criminaliteit. Dat is grenzeloos.”

Daling geregistreerde criminaliteit
In 2018 daalde de geregistreerde criminaliteit met ruim 6 procent. Het alarmnummer 112 werd bijna 29 miljoen keer gebeld en het algemene nummer 0900-8844 werd ruim 45 miljoen keer gebeld. In 2018 was er een afname van het aantal internetaangiften maar in het eerste kwartaal van 2019 nam het aantal internetaangiften met 20 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.