Coronanieuws

WW-uitkeringen stijgen in horeca en uitzendbranche

STEDENDRIEHOEK – Het aantal WW-uitkeringen in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord nam in maart toe. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en detailhandel non-food.

Eind maart verstrekte UWV 8.794 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 5,2% (+433 uitkeringen). Dat is iets meer dan de landelijke toename van 4,3%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 2,1%, oftewel 187 uitkeringen. Deze afname is kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-6,5%).

In maart werden in Overijssel en Gelderland Noord 3.690 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dit is een toename van 41% ten opzichte van februari. Vorig jaar was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist 13% lager dan in februari.

In de afgelopen maand steeg het aantal nieuwe uitkeringen landelijk met name vanuit de horeca, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ leggen de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en cultuur, sport en recreatie. Maar ook in detailhandel non-food en de vervoersector valt een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen dan ook meer mensen in de WW terecht. Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg en welzijn het aantal WW-uitkeringen juist af. Ook in de bouw daalde het aantal WW-uitkeringen nog, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.