Coronanieuws

Werkenden in de cultuursector luiden de noodklok

Goede steunhulp voor een door de coronacrisis getroffen culturele sector, in het bijzonder de zelfstandige kunstenaars en zzp’ers, blijft vooralsnog uit. Daarom moet er een overbruggings- en garantiefonds komen voor freelancers, bedrijven en instellingen. De 36 beroepsverenigingen en vakbonden, verenigd in de Creatieve Coalitie, luiden vandaag de noodklok in de vorm van een korte alarm-film.

Veel voorstellingen, tentoonstellingen, concerten, filmopnames kunnen door de maatregelen rond de Corona-virus niet plaatsvinden. Dit heeft voor de cultuursector gevolgen van ongekende schaal: festivals zijn afgelast, theaters en musea hebben hun deuren moeten sluiten waardoor publieksinkomsten misgelopen worden. De hele keten van de culturele sector loopt hierdoor schade op. Natuurlijk de instellingen, maar het zijn in de praktijk vooral de zelfstandige kunstenaars en vakspecialisten die werkzaam zijn binnen de producties. Duizenden ZZP’ers hebben van het ene op het andere moment al hun werk en inkomen verloren.

De culturele sector is kwetsbaar. Sinds de bezuinigingen in 2012 doet deze sector alles om het voortbestaan van de podiumkunsten te garanderen en om het onmogelijke mogelijk te maken, veelal zwaar onderbetaald. Er zit dus weinig vet op de botten voor een tegenslag als deze en er is niet veel nodig om het ecosysteem van de kunsten met blijvende gevolgen in te laten storten.

Teleurstellend

Het noodplan van minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, naar aanleiding van de ‘Motie Jetten’, is voor de culturele sector zeer teleurstellend. Haar oplossingen bieden geen soelaas tegen dreigende faillissementen van instellingen en bedrijven en het op grote schaal wegvallen van inkomen van kunstenaars en overige ZZP’ers (in de culturele sector werkt 60 procent als zzp’er).

De generieke regelingen voor de korte termijn (zoals bijvoorbeeld de TOZO en de TOGS regeling) sluiten heel veel zzp’ers buiten vanwege voorwaarden die niet aansluiten bij de werkpraktijk binnen de kunst en cultuur. Er is vanuit de overheid in deze Corona-crisis sprake van grote verschillen in de behandeling van werkenden. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever alleen een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling (NOW regeling) voor werknemers. zzp’ers worden daarentegen enkel gecompenseerd tot het bijstandsniveau, als ze aan de voorwaarden voor toelating kunnen voldoen, wat voor een grote groep niet het geval is. Er moet minimaal een ruimhartig vangnet komen, waartoe de Tweede Kamer ook oproept om te waarborgen dat er daadwerkelijk geen werkenden tussen wal en schip vallen.

Omdat er in de kunst en cultuur sprake is van veel voorbereidend werk voor producties die later spelen, gaat de schade niet over drie maanden, maar over een veel langere periode. Om na de crisis weer te kunnen opstarten is onverwijld handelen nodig en is er de noodzaak van herfinanciering om te voorkomen dat de sector implodeert. Het beleid van andere landen kan daarvoor als voorbeeld dienen.

Overbruggingsfonds

De sleutel ligt in een overbruggings- en garantiefonds dat zowel de liquiditeitsproblemen op korte termijn als de economische schade op middellange termijn kan opvangen, zowel voor freelancers als voor bedrijven en instellingen.
Na een brandbrief van meerdere vertegenwoordigende partijen aan de Tweede Kamer blijft een oplossing vooralsnog uit.

Met deze film, te zien op www.decreatievecoalitie.nl/wij-zijn-de-creatieve-coalitie, met prominenten uit het culturele veld, vraagt de sector daarom aandacht voor de ramp die eraan zit te komen als er niet snel stappen worden gezet door het ministerie.

 

[banner title=”Coronagroep” caption_position=”bottom” theme=”default_style” banner_height=”specify” height=”100″ banner_width=”specify” width=”468″ group=”coronagroep” count=”-1″ show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ open_link_in_new_window=”1″ use_image_tag=”1″]