Coronanieuws

Per 28 april versoepelingen coronamaatregelen

De avondklok wordt per 28 april 04.30 uur afgeschaft, winkels en markten mogen weer open en tijdens uitvaarten mogen er weer maximaal honderd mensen aanwezig zijn. Deze versoepelingen werden zojuist verteld door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie over het coronavirus.

Rutte: “We kunnen niet met nul risico uit deze crisis komen. Deze wijze woorden kwamen van van Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Die nemen we nu dan ook mee in ons besluit. We hopen in de zomer afscheid te hebben genomen van de meeste coronamaatregelen, waarbij we een slag om de arm houden qua data. Hoewel er niet veel anders is in de cijfers, is het net genoeg. We durven de eerste behoedzame stap aan, maar daarbij worden de basisregels dus nog belangrijker, ook als je al gevaccineerd bent. Dus handen wassen, afstand houden, thuiswerken en bij klachten thuis blijven.”

OMT wilde nog geen versoepelingen
In de week waarin het RIVM 5,3 procent meer nieuwe positieve coronatesten meldt dan een week eerder, het reproductiegetal opnieuw boven de 1 is en de druk op de zorg immens is, kondigt het kabinet versoepelingen aan. Volgens sommigen een trap in het gezicht van de zorg, volgens anderen een sein dat de piek van de derde golf vrijwel aan het eind is, waarbij dankzij het vaccinatieprogramma en immuniteit een eventuele vierde golf kleiner zal zijn. Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Bij een R-waarde boven de 1 neemt het aantal nieuwe besmettingen toe. Nu steeds meer ouderen en kwetsbare personen tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, liggen er relatief meer jongere coronapatiënten in het ziekenhuis.

Het OMT gaf vandaag nog tegen de NOS aan dat het kabinet te snel overgaat tot versoepelen. “Versoepelen is verantwoord als we in de dalende poot van de epidemie zitten en dat is op moment niet zo”, gaf OMT-lid Aura Timen hierover aan. “De vooruitzichten van de coronacijfers lijken de komende weken gunstig doordat het vaccinatietempo flink is opgeschroefd. Maar het zijn prognoses en die kunnen nog alle kanten op.” Ze geeft ook aan dat, hoewel IC- coördinator Ernst Kuipers en minister Fred Grapperhaus maandag aangaven dat de coronapiek achter de rug is, dit zeker niet het geval is. Daarbij wijst zij naar de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen op dit moment. “De besmettingscijfers zijn gestegen, waarmee het versoepelen puur een politiek besluit lijkt.”
Na stevige kritiek is wel naar buiten gekomen dat er een rem komt op de Fieldlab evenementen. Zo worden de proefevenementen geschrapt als er meer dan negenhonderd coronapatiënten op de IC liggen. Vanmiddag lagen er 823 patiënten op de IC’s in de ziekenhuizen.

De wijzigingen in de coronamaatregelen per 28 april
Winkels 
Klanten hoeven niet meer eerst een afspraak bij een winkel te maken. Er geldt wel een maximum aantal klanten per winkel. Per 25 m2 mag één klant binnen zijn. In kleine winkels mogen twee personen per verdieping zijn. Daarbij komen klanten alleen en zijn mondkapjes verplicht.

Horeca
Terrassen mogen gasten ontvangen tussen 12.00 en 18.00 uur. Gasten houden 1.5 meter afstand van elkaar. In totaal mogen er 50 mensen aanwezig zijn op het terras. Er moeten kuchschermen tussen de tafels staan. Bij klachten blijf je thuis en de basisregels blijven uiteraard van kracht.

Bezoek thuis
Het maximaal aantal bezoekers dat thuis ontvangen mag worden gaat van één naar twee per dag. “Hoewel deze maatregel heel lastig blijkt is dit één van de belangrijkste, omdat de meeste besmettingen plaatsvinden in de huiselijke omgeving en op het werk.”

Theorie-examen
Mensen die hun rijbewijs willen halen mogen weer een theorie-examen afleggen bij één van de examencentra.

Hoger onderwijs
Elke student kan vanaf 26 april weer één keer per week naar live onderwijs.

“Dit is de eerste stap die we nu nemen. Dit vraagt iets van ons allemaal. Het vraagt om gezond verstand en verantwoordelijkheid. Het land kan niet ineens van het slot, we moeten keuzes maken en die maken we in overleg met gemeentes, branches en handhavers. Daarbij kijken we naar reisbewegingen en contactmomenten. Soms zijn keuzes moeilijk uit te leggen. Laten we er samen voor zorgen dat we de volgende stappen zo snel mogelijk kunnen zetten. Het vaccin is daarbij onze grote troef.”

Minister De Jonge vult aan: “Omdat we steeds meer vaccins in handen hebben hopen we iedereen begin minstens één keer gevaccineerd te hebben. Maar daar zijn we nog niet. Versoepelen mag geen versloffen worden. We zitten echt nog wel even aan de maatregelen vast, maar met vaccins en testen banen we ons een weg uit deze crisis.”