Coronanieuws

NSWZ stuurt kabinet opnieuw brandbrief

Op vijf januari kwam naar buiten dat in Nederland de ‘lockdown’ nog wel eens verlengd zou kunnen worden. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid heeft uit naam van voorzitter Shiva de Winter een tweede brandbrief verzonden aan de leden van de Tweede Kamer. Doel: erkenning voor het zwemonderwijs als basisonderwijs en het op deze manier ook behandelen in de mogelijke opstart tijdens of na de lockdown en daarnaast de financiële crisis waar los van de ‘zwembranche’ in zijn geheel de zwemscholen en verenigingen zich in bevinden.

“Nu het kabinet de zware keuze heeft te bepalen wat er langer dicht blijft maar ook met het duivelse dilemma onderwijs zit, is het van levensbelang om het zwemonderwijs hierbij te betrekken. Zwemles kan niet via thuislessen gevolgd worden en met ruim een kwartaal geen zwemonderwijs is dat een grote aanslag op de veiligheid. Een kind in de leerfase heeft structuur en continuïteit nodig om de stof meester te worden. Helemaal als het gaat om leren in een ‘onveilige’ omgeving. Wanneer het kabinet eventueel beslist basisscholen wel gedeeltelijk of in zijn geheel op te starten moet het zwemonderwijs hierbij meegenomen worden. Dit kan bijvoorbeeld door een uitzondering te benoemen op de maatregelen. Deze uitzondering stond voor de tweede sluiting ook vernoemd”, volgens NSWZ-voorzitter Shiva de Winter. “Onder het kopje Uitzonderingen op de regels voor sport en spel: Kinderen tot en met 12 jaar mogen nog wel zwemlessen volgen, daarvoor mogen zwembaden open blijven (bron: Rijksoverheid.nl).”

De extra financiële druk die dit op de grote zwembadpartijen zou geven aan kosten wordt door de toegezegde 100 miljoen (17 december door Minister Ollongren) voor zwembaden en ijsbanen om het exploitatietekort op te vangen vergoed. “Het is nu aan het OMT, kabinet en de Tweede Kamerleden om zich hiervoor hard te maken. Anders zijn de gevolgen voor het zwemonderwijs en de zwemveiligheid aankomende zomer al niet te overzien.”

Ten tweede gaat het om de financiële crisis die hard toeslaat onder zwemscholen en verenigingen. “Het algemeen vertrouwen van onze klanten neemt af. Waarom nu al starten met zwemles terwijl het zo weer stilgelegd kan worden? Voor verenigingen loopt het seizoen op zijn eind en hebben mensen de mogelijkheid op te zeggen. Bij een langere stop zal dit desastreus zijn voor verenigen. Zoals eerder vermeld vallen onder andere zwemscholen buiten de boot en lopen op hun tandvlees.” De toegezegde exploitatie vergoeding (17 december) is voor de zwembaden en niet voor de hurende zwemscholen die vaak hun huur met vaste jaarcontracten moeten voldoen aan de commerciële partijen. Dit zonder inkomen, want ouders betalen nu tegoed voor zwemlessen die later plaatsvinden.

“De brandbrief aan de leden van de Tweede Kamer is een tweede roep om de veiligheid te kunnen waarborgen met respect voor de genomen maatregelen.” De NSWZ strijdt momenteel namens een twintigtal zwemscholen en verenigingen en de aantallen stijgen dagelijks. De NSWZ doet dit kosteloos aangezien de situatie zo prangend is dat iedereen samen op moet trekken. De reden dat een groot aantal ministers aangesproken wordt is het allesomvattende probleem dat zwemonderwijs momenteel valt onder sport met al zijn financiële, werk gerelateerde, huur technische, economische en veiligheidsbelangen. Om goede beslissingen te nemen vragen wij deze minister op vakgebied te kijken wat zij voor het zwemonderwijs qua voortzetting, financiën, werkgelegenheid en algemene veiligheid kunnen betekenen.

“Wij hopen dat er een verklaring gemaakt kan worden en het zwemonderwijs zo snel mogelijk binnen de opgelegde maatregelen kan hervatten.” Daarnaast hoopt de NSWZ dat er gezamenlijk gekeken kan worden naar de aparte branche zwemscholen en verenigingen.

Foto: zwembadbranche.nl