Coronanieuws

Helft jongeren gebruikt vaker drugs in coronatijd

Bij ongeveer de helft van jongeren die weleens drugs gebruiken, is het drugsgebruik in tijden van thuisquarantaine toegenomen. Ook gebruiken zij drugs vaker thuis en op straat, blijkt uit een enquêteonderzoek van Stichting TeamAlert.

De reden waarom het drugsgebruik is toegenomen, is volgens de jongeren simpelweg verveling. Ze geven aan dat er ten tijde van thuisquarantaine weinig anders te doen is, waardoor ze maar drugs gaan gebruiken. Toch geeft bijna 30 procent van de ondervraagden aan dat hun drugsgebruik juist is afgenomen. Redenen hiervoor zijn het gebrek aan feestjes en festivals en het niet kunnen afspreken met vrienden. Een verschuiving van locatie waar de jongeren drugs gebruiken, komt dan ook in het onderzoek naar voren. Tijdens de intelligente lockdown gebruikte 76 procent van de ondervraagde jongeren thuis drugs, terwijl dat percentage voor de coronatijd op 61 procent lag. Daarnaast is de straat een populairdere plek geworden om drugs te gebruiken. Een derde van de jongeren gebruikt nu drugs op straat, terwijl dat voor de periode van thuisquarantaine op een kwart lag.

Ten slotte is ook gevraagd welke soorten drugs de jongeren gebruiken voor en tijdens de coronatijd. Wat opvalt is dat het gebruik van lachgas onder de jongeren sterk is gedaald. Voor de coronacrisis gebruikte 43 procent van de ondervraagden lachgas, tijdens de coronacrisis is dat slechts 13 procent. Een mogelijke verklaring voor deze daling kan zijn dat lachgas een drug is die veelal in (vrienden)groepen wordt gebruikt. Aangezien tijdens de intelligente lockdown jongeren als groep niet bij elkaar mogen komen, is het te verwachten dat het lachgasgebruik afneemt.

Is het zorgelijk dat jongeren vaker drugs gebruiken in deze coronatijd? Woordvoerder Tom Plaum: “TeamAlert vindt dat jongeren zelf moeten kunnen bepalen of zij drugs gebruiken en hoeveel zij gebruiken. Waar TeamAlert wel naar kijkt is de plek waar jongeren drugs gebruiken. Het is niet de bedoeling dat er achter het stuur drugs wordt gebruikt en dat de gebruikers onder invloed aan het verkeer deelnemen. Dat levert gevaarlijke situaties op.” Of het drugsgebruik zal afnemen na deze coronaperiode vindt Plaum lastig om te zeggen. “Dat hebben we met deze vragenlijst niet uitgezocht. Het is ook maar afwachten hoe deze crisis verder vorm krijgt en wanneer de coronatijd is afgelopen.”