Coronanieuws

GGD: “Bereidheid vaccineren fors gestegen”

Bijna 8 op de 10 mensen zijn bereid zich te laten vaccineren. Dat blijkt uit de 6e coronapeiling van GGD Noord- en Oost-Gelderland die van 2 tot en met 7 februari is gehouden. Dit is volgens de GGD een flinke toename vergeleken met de peiling in november, toen 51% van de mensen aangaf zich te willen laten vaccineren. 

“Het percentage mensen dat twijfelt over het nemen van een vaccin is meer dan gehalveerd van 36% in november naar 14% in februari. De meest genoemde reden om zich niet te laten vaccineren is ‘twijfel aan de veiligheid van het vaccin’, gevolgd door ‘twijfel aan de werking van het vaccin’ en ‘er moet meer aandacht komen voor het opbouwen van weerstand’.”

Psychische ongezondheid verder toegenomen
“Het aandeel mensen met psychische ongezondheid is toegenomen van 15% in april tot 23% in februari. Bij jongvolwassenen zien we de sterkste toename (van 23% in april tot 44% in februari). Ook onder alleenwonenden is de toename sterker dan gemiddeld.”

Minder beweging
“De corona-uitbraak blijft ook van invloed op de leefstijl. Zo geeft een groter deel van de respondenten aan minder te bewegen ten opzichte van de voorgaande peiling (45% in februari ten opzichte van 34% in november). Ook zien we dat een deel van de respondenten minder gezond is gaan eten en slechter slaapt, maar deze toename is minder sterk. Daarnaast is een deel van de respondenten juist gezonder gaan leven. Zo is het percentage dat aangeeft minder alcohol te drinken en gezonder is gaan eten, gestegen.”