Coronanieuws

Extra steun tijdens coronacrisis aan bedrijven

Donderdag werd bekend dat het kabinet nog eens 7,6 miljard euro uittrekt voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Dit komt boven op het al bestaande steunpakket. Recent gestarte ondernemers krijgen nu mogelijk ook een regeling en de tegemoetkoming voor de vaste lasten voor bedrijven wordt uitgebreid.

Vaste lasten bedrijven
Bij de extra regeling kunnen ook grotere bedrijven een deel van hun vaste lasten vergoed krijgen. Tot nu toe was deze regeling er alleen voor bedrijven tot 250 werknemers. Hoeveel een bedrijf als tegemoetkoming krijgt is afhankelijk van hoeveel omzet ze hebben verloren als gevolg van de coronacrisis. Ook de loonsteunregeling (NOW) wijzigt. De maximale vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonkosten.

Starters
Er komt nu ook een regeling voor bedrijven die zijn gestart in de eerste helft van vorig jaar. Zij kwamen tot nu toe niet voor een vergoeding in aanmerking omdat zij nog geen cijfers konden laten zien en dus ook geen omzetverlies. De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Winkels
Veel winkels zijn al geruime tijd gesloten. Hierdoor lopen zij inkomsten mis en blijven ze met voorraden zitten. Hiervoor komt een extra voorraadvergoeding, van maximaal 200.000 euro in het eerste en het tweede kwartaal.

Evenementen
Voor organisatoren van evenementen komt er een garantieregeling. Hiervoor wordt 300 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee willen ze evenementen die na 1 juli georganiseerd worden de mogelijkheid geven om alvast met de voorbereidingen te beginnen. Zonder deze garantieregeling is het risico op annuleren te groot voor de organisatie.