Coronanieuws

Duidelijke stijging nieuwe besmettingen coronavirus

Afgelopen week zijn er 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dit meldt het RIVM. Dat is bijna twee keer zoveel als vorige week. Het coronavirus laat daarmee een duidelijke stijging zien in Nederland. Het reproductiegetal (Rt) ligt met deze nieuwe cijfers ruim boven de 1 op 1,29.   

Het reproductiegetal laat bij een epidemie zien hoe snel het virus zich verspreidt. Voor het eerst sinds 15 maart ligt de bandbreedte van de Rt geheel boven de 1,0. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel andere mensen een persoon met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Met het huidige reproductiegetal van 1,29 besmetten 100 mensen samen weer 129 andere mensen. Hier komt nog bovenop dat uit onderzoek is gebleken dat weinig mensen met klachten zich laten testen, waardoor de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de genoemde getallen.

Percentage positieve testen stijgt
Sinds 1 juni kan iedereen met (milde) klachten in Nederland zich laten testen op het virus. Tussen 13 en 19 juli hebben 88.886 personen zich laten testen bij de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten. Dat zijn ruim 12.000 meer uitgevoerde testen dan de week daarvoor, toen 75.547 testen werden afgenomen. Het percentage mensen met een positieve test steeg van 0,6% in weeknummer 28 (6 tot en met 12 juli) naar 1,0% in de week van 13 tot en met 19 juli.

Het aantal besmettingen wordt in kaart gebracht door middel van besmettingsclusters. Verspreid over het land neemt het aantal lokale clusters met meer dan twee aan elkaar gerelateerde besmettingen toe. Op dit moment zijn er 96 actieve covid-19 clusters in Nederland. De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,4 personen.

De besmettingen nemen vooral toe in de huiselijke sfeer, maar de laatste weken is er met name een toename van besmettingen die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes op het werk of in het café.

Het RIVM geeft aan dat het belangrijk is en blijft dat mensen zich bewust zijn van hun doen en laten. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Blijf thuis bij klachten, werk zoveel mogelijk thuis en laat je testen, meteen bij de eerste klachten.