Stedendriehoek

App tegen huiselijk geweld

STEDENDRIEHOEK – De gemeenten in Noord Oost Gelderland lanceerden vorige week een meldcode-app voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze app is voor professionals in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Naast de overheid spelen zij vooral een belangrijke rol in de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals zoals leerkrachten zien kinderen dagelijks in de klas en vangen vaak als eerste signalen op.

In de app zijn de vijf stappen van de meldcode uitgewerkt. Bij elke stap staat een beschrijving voor professionals wat zij kunnen doen, relevante informatie en handige tips. De app richt zich op alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen: seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, oudermishandeling (kind-oudergeweld), ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vertelt professionals wat er van hen wordt verwacht bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Vroegsignalering is zeer belangrijk omdat er dan tijdig kan worden gehandeld. De meldcode leidt professionals stap voor stap in het proces. Voor een groot aantal professionals geldt dat de organisatie waar zij werkzaam zijn of de beroepsgroep (voor vrijgevestigden) verplicht is een eigen meldcode of handelingsprotocol te hanteren.

Professionals kunnen de app via www.meldcode-nog.nl op telefoon, tablet en/of computer zetten.