Stedendriehoek

Afname WW-uitkeringen in Stedendriehoek

In de maand augustus namen de WW-uitkeringen in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord af. Het aantal WW-uitkeringen daalde onder andere vanuit de horeca. Vanuit het onderwijs stegen de WW-uitkeringen. Door de coronacrisis is de vraag naar personeel in veel sectoren afgenomen. Toch zijn er nog altijd sectoren met goede perspectieven op werk.

Eind augustus verstrekte UWV 9.803 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van juli is dit een afname van 3,2% (-323 uitkeringen). Dat is iets meer dan de landelijke afname van 3,0%. De daling in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe komt onder andere door een afname vanuit de horeca. Na de sterke toename van WW-uitkeringen aan het begin van de coronacrisis ontstaat er nu meer vraag naar horecapersoneel. De enige sector met een duidelijke toename van het aantal WW-uitkeringen is het onderwijs. In het onderwijs lopen veel tijdelijke contracten af voor de zomervakantie. Na de zomervakantie vinden zij vaak weer werk.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 19,4%, oftewel 1.590 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+23,3%).

Minder tekorten, nog wel kansen

Het coronavirus heeft grote invloed op de arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland Noord. De spanning op de arbeidsmarkt neemt af: gemiddeld zijn er minder vacatures en meer werkzoekenden dan voor de coronacrisis. Bij beroepen in bijvoorbeeld de horeca is dit duidelijk zichtbaar. In deze sector werken veel jongeren, vaak met tijdelijke (uitzend)contracten. Veel van hen verloren in het begin van de crisis hun baan. Daardoor steeg het aantal WW-uitkeringen het meest onder jongeren. Op dit moment nemen de WW-uitkeringen aan jongeren juist het sterkst af. Zij vinden nu weer sneller werk, onder andere in de horeca. Toch is de personeelsbehoefte van veel horecaondernemers momenteel kleiner dan voor de crisis en dat blijft naar verwachting voorlopig ook zo.

Tegelijkertijd zijn er nog steeds sectoren en beroepen met personeelstekorten. Zo blijven werkgevers moeite houden om specifiek technisch en ICT-personeel te vinden. Hier liggen dus kansen voor werkzoekenden. Om deze inzichten verder in beeld te brengen ontwikkelde UWV een dashboard met gegevens uit de spanningsindicator arbeidsmarkt. Hiermee is snel en eenvoudig de spanning per kwartaal, regio en beroepsklasse in te zien. Zie de website www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/cijfers/arbeidsmarktdashboards