Politiek

Kopstukken Stedendriehoek presenteren plannen aan premier Rutte

APELDOORN – Steden kunnen het niet alleen: regio’s worden steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling en behoud van leefbaarheid. Dat is landelijk het geval, en zo werkt het ook binnen Europa. Op woensdag 8 februari werd daarom de regioconferentie ‘Werken aan de regio’ georganiseerd, in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de Zwitsalhal in Apeldoorn waren ondernemers, onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van de overheid uit de hele regio – onder wie Deventer burgemeester Ron König, Zutphens wethouder Eva Boswinkel en burgemeester Alex van Hedel van Brummen – samengekomen om de regionale uitvoeringsagenda te presenteren aan de premier. De gemene deler was: hoe zorgen we ervoor dat deze regio ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en groen blijft? De agenda was het resultaat van meer dan 200 gesprekken die de afgelopen twee jaar zijn gevoerd met alle betrokkenen. Een van de kartrekkers van het samenwerkingsverband Regio Stedendriehoek, dat de naam Cleantech Regio overigens alweer heeft afgezworen, is burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn. Hij verwelkomde in het openingspraatje alle gasten.

Samen verder
‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’, is zijn adagium. Grote werkgevers uit de zorg, onderwijs en het bedrijfsleven, waaronder Remeha, Saxion, de Rabobank en Aventus zijn betrokken bij de inspanningen om de Stedendriehoek-regio meer als een eenheid naar buiten toe te presenteren. Daar valt nog veel winst te behalen, mede omdat de regio geen natuurlijke eenheid vormt. Deze strekt zich immers uit over de Veluwe, de IJsselvallei, Salland en de Achterhoek en telt met Deventer, Zutphen en Apeldoorn drie steden in twee provincies aan beide kanten van de IJssel.
Maar alleen door gezamenlijk op te trekken kunnen bijvoorbeeld hoognodige verbeteringen in de infrastructuur, de gewenste nieuwe woningbouwlocaties en de duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd, aldus de Apeldoornse burgemeester.

Uitvoeringsagenda
Goede samenwerking is dus broodnodig. In Regio Stedendriehoek werken diverse overheden (8 gemeenten en 2 provincies) samen met het onderwijs (o.a. ROC Aventus, Saxion Hogescholen) en ondernemers samen aan een mooie toekomst voor de regio. Deze samenwerking is nu gevat in een nieuwe Uitvoeringsagenda, waar de plannen voor de komende jaren in staan. Minister-president Mark Rutte nam het eerste exemplaar van de agenda in ontvangst, in het gezelschap van Commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema en gedeputeerde van provincie Gelderland Jan van der Meer. De uitreiking werd als startpunt gezien voor een verdere samenwerking in de komende jaren.

Innovaties
Mark Rutte luisterde niet alleen naar de diverse kopstukken uit de regio, waaronder de CEO Arthur van Schayk van Remeha, dat vol inzet op warmtepomptechnologie en Timo Kos van Hogeschool Saxion. Er was ook ruimte voor regionale entrepreneurs als Evert-Jan Feld van E-Flight, dat een elektrisch vliegtuig ontwikkelt en Roeland van Delden van Leadax, een onderneming die een vervangbare stof voor lood aan de man brengt.
Daarna schoof de premier nog aan tafel bij een aantal studenten van Aventus en Saxion om over hun ervaringen en te praten en te horen hoe zij de toekomst voor zich zagen. Hoe zorgen we ervoor dat zij behouden blijven voor de regio? Wat hebben zij nodig, nu en straks, om hier te willen blijven wonen en werken? Duidelijk werd dat het de studenten niet ontbrak aan energie en ambitie. De Regio Stedendriehoek kan aan de bak in de komende periode…