Stedendriehoek

100e aanmelding voor proeftuin Boer aan het Roer

Meer dan 100 veehouders en innovatoren hebben zich aangemeld voor de proeftuin Boer aan het Roer. In deze proeftuin van de Regio Deal Foodvalley wordt de komende jaren gewerkt aan toekomstbestendige landbouw. Een aantal veehouders reageren waarom zij zich hebben aangemeld.

Onder de aanmelders bevinden zich veehouders die hun bedrijf beschikbaar willen stellen als pilotbedrijf voor de proeftuin en/of cursussen willen volgen en innovatoren die ideeën en technieken hebben om uit te testen op de veehouderijbedrijven. Ondanks het coronavirus blijven aanmeldingen binnenkomen. De intakegesprekken en overige werkzaamheden gaan zoveel mogelijk digitaal door.

Toekomst van het bedrijf

De 100e aanmelder heeft een bos tulpen thuisgestuurd gekregen. Uit verschillende deelsectoren hebben ondernemers zich aangemeld: kalverhouders, pluimveehouders, varkenshouders, geitenhouders en melkveehouders. Meedoen aan Boer aan het Roer kan van meerwaarde zijn voor de toekomst van hun bedrijven, vinden zij.

‘Zelf controle houden over afzet en prijszetting van producten’

Erik van Veldhuisen is pluimveehouder. “Ik heb me aangemeld voor Boer aan het Roer omdat ik zelf de controle wil kunnen hebben en houden over de afzet en de prijszetting van mijn producten. Ik heb me aangemeld als pilotbedrijf om mee te kunnen ontwikkelen aan de eitwittransitie. Nieuwe eiwitbronnen aanwenden van regionale oorsprong zodat we de soja niet meer uit Brazilië hoeven te importeren. Ik hoop dat we met de proeftuin bereiken dat we de afzet van streekproducten regionaal meer kunnen opschalen. De toekomst ligt denk ik in het meer regionaal sluiten van kringlopen.”

‘Gelderse Vallei een broedplaats voor vernieuwende ideeën’

Jaco Geurts is varkenshouder. “Als ondernemer met een varkensbedrijf kijk ik altijd naar nieuwe mogelijkheden. Hoe kan ik nieuwe inpassen in mijn bedrijf? Daarom heb ik me aangemeld voor Boer aan het Roer. Ik vind dat de proeftuin moet opleveren dat de Gelderse Vallei een broedplaats is voor vernieuwende agrarische ideeën en concepten voor de veeteelt. Dit gebied leent zich als kraamkamer voor toekomstige landbouw; er zit zoveel werkkracht en ook veel jonge boeren die vooruit willen. De veehouderij ligt natuurlijk onder druk. Daar moet je als ondernemer in meebewegen maar we moeten ook met zijn allen zorgen voor vernieuwing, kennis en kansen voor nieuwe bedrijven.”

‘Vooruit blijven kijken’

Wim Brouwer is kalverhouder. “Twee jaar geleden heb ik een nieuwe stal gebouwd met een mestschuif om dikke en dunne fractie te scheiden. Ik vind het belangrijk om als ondernemer vooruit te kijken en te werken. Door me aan te melden voor Boer aan het Roer hoop ik mijn bedrjif weer verder te kunnen ontwikkelen en bij te dragen aan ammoniakreductie.”

Met name de kalversector wordt momenteel getroffen door het coronavirus. “Dat komt vooral omdat alles in de keten aan elkaar gekoppeld is. Dat is zwaar voor de gezinnen die getroffen worden en voor ondernemers om weer vooruit te kijken. Wat dat betreft is de gehele veehouderijsector onzeker. Iedere sector maakt zulke crises mee. Ook daarom is het belangrijk dat in de Regio Deal naast ontwikkelingen op technisch vlak, wordt gewerkt aan het verdienmodel. Daar moeten alle partijen samen aan werken.”