Stedendriehoek

100.000 bomen en struiken in Gelderland

Vorig jaar deden 263 enthousiaste deelnemers mee aan de plantactie ‘Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland’. Zij plantten samen 122.733 struiken en 1200 bomen op hun eigen grond. Over een periode van 50 jaar wordt hiermee ruim drieduizend ton CO2 vastgelegd. Met de aanplant van al deze extra bomen en struiken wordt samen de stap naar een energieneutraal Gelderland gezet. Wegens de enorme belangstelling van bewoners voor een mooier landschap en een beter klimaat organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) opnieuw de actie.

“Graag willen we naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren versterken en biodiversiteit verhogen. Met deze actie stimuleren we de aanplant van lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels, bijenhaag, patrijzenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg. Daarnaast willen we graag weer meer schaduwbomen terug in het landschap, dit kan met de aanplant van bomenrijen, boomgroepen of solitaire bomen in of naast het weiland.”

Herstel landschap per regio

De 100.000 bomen en struiken kunnen aankomend plantseizoen aangeplant worden door middel van drie regiogebonden acties, te weten: herstel van coulissenlandschap in de Achterhoek, aanplant van heggen en hagen in het Rivierengebied en herstel van houtsingels op de Veluwe. Daarnaast start provinciaal de actie voor de aanplant van schaduwbomen voor vee.

Hoe werkt het?

Op de website is meer informatie te vinden over de acties en een aanmeldformulier. Een adviseur van SLG neemt de aanmelding in behandeling. De aanvrager ontvangt van de adviseur per e-mail een overzicht van het assortiment. Hierbij worden ook de aanplant- en onderhoudsinstructies aangegeven. De beplanting kan opgehaald worden op een feestelijke uitdeeldag in het najaar. Daarna kan de beplanting zelf aangeplant en onderhouden worden.

De beplanting is tegen een voordelig tarief te bestellen dankzij een subsidie van de provincie Gelderland en mits u aan de voorwaarden voldoet. U betaalt voor een boom € 7,50 en voor bosplantsoen € 0,25 per struik.

U kunt bomen en struiken aanplanten met subsidie van de provincie Gelderland. www.landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken/