Stedendriehoek

Zorgen over eenzaamheid tijdens coronatijd

DEVENTER – Veel vrijwilligersorganisaties maken zich zorgen over de toename van eenzaamheid bij Deventenaren tijdens de tweede coronagolf. Dat kwam naar voren bij het succesvolle webinar ‘vrijwilligerswerk tijdens corona’, georganiseerd door Deventer Doet en de gemeente op 29 oktober.

Om eenzaamheid tegen te gaan wil Deventer Doet, in samenwerking met bestaande telefooncirkels, meer mensen bereiken middels telefonisch contact. Begin 2021 start Deventer Doet in samenwerking met de ANWB met het project AutoMaatje, om mensen te helpen met vervoer richting activiteiten, een bezoekje aan familie of ziekenhuis.

Tijdens het webinar deelde een panel, bestaande uit diverse Deventer organisaties, succesverhalen, dilemma’s en knelpunten met elkaar. Ook kwam ook naar voren dat veel vrijwilligersorganisaties kampen met een forse terugloop van financiële middelen en vrijgekomen uren van vrijwilligers die nu niet opgevuld kunnen worden. Wethouder Rob de Geest toonde zich zeer betrokken bij het wel en wee van de verenigingen en beloofde binnenkort met een uitgewerkt ondersteuningsplan te komen voor grotere verenigingen, maar ook voor initiatieven met een maatschappelijk nuttig doel. Voor inhoudelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiën of bestuurlijke ondersteuning, kunnen verenigingen terecht bij Bestuurders Centraal. In een poll gaf 78% van de deelnemers aan behoefte te hebben aan een dergelijke ondersteuning.

In 2021 krijgt het webinar een vervolg. Zowel Rob de Geest als de deelnemende vrijwilligersorganisaties gaven aan dat hieraan grote behoefte is. Het webinar is hieronder terug te zien.