Zorg

‘We ondersteunen mensen zodat ze zelf weer verder kunnen’

DEVENTER – Het uitgangspunt van de gemeente Deventer is dat elke inwoner zoveel mogelijk ruimte krijgt om zelf de regie te kunnen voeren over zijn of haar eigen leven. Iedereen moet mee kunnen doen in de eigen buurt en prettig kunnen leven.

Voor Elkaar-team Colmschate-Zuid
Binnen Deventer zijn er negen Voor Elkaar-teams actief. Ieder team bestaat uit professionals van De Kern (maatschappelijke dienstverlening), MEE IJsseloevers (participatie voor mensen met een beperking), Raster (samenlevingsopbouw) en Solis (zorgverlening ouderen). Maar, wat doen ze nu precies? Om dat te vertellen schoof het team voor Colmschate-Zuid eens om de tafel: Annelies Pol, preventieverpleegkundige, Rowan Huisman, maatschappelijk werker, Britt van Rozendaal, opbouwwerker en Erna Lammers, ouderenadviseur.

Elkaars expertise benutten
Britt: “We werken gezamenlijk in dit team maar we blijven in dienst bij onze moederorganisatie, in mijn geval is dat Raster. We werken ook samen met de woningbouwverenigingen, huisartsen, praktijkondersteuners, wijkagenten en buurtvoorzieningen zoals de Vijfhoek en de Fontein. Als er iemand met een vraag zich bij ons meldt, dan bekijken we wie van ons daar vanuit de eigen professie het best op in kan springen. Wil men vrijwilligerswerk gaan doen, dan kan ik dat oppakken. Een vraag van een bewoner die chronisch ziek is, kan ik aan Annelies voorleggen.”

Voor het regelen van praktische zaken op het gebied van relaties en opvoeding is Rowan de aangewezen persoon in dit team. Gaat het om zaken als langer thuis wonen, of het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen, dan kan Erna dat oppakken. Zo vullen de teamleden elkaar aan, zodat zij elkaars expertise maximaal kunnen benutten. Erna: “We gaan ook vaak samen af op een vraag zodat we het vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken. Zo krijgen we een completer plaatje van de problematiek. Daarbij gaat het er niet om dat wij iets voor de mensen gaan doen, maar dat wij hen dusdanig gaan ondersteunen zodat ze zichzelf kunnen helpen.”

Verbindingen leggen
“We leggen verbindingen in de wijk”, vertelt Britt. “Houdt iemand van koken? Misschien wil die persoon dat ook eens voor de wijk doen in het buurtcentrum. Of is er iemand in de wijk die eens wil gaan wandelen of een gesprek voeren met een persoon die al jarenlang begeleiding krijgt vanuit de Wmo. Dat zorgt ook voor minder beroep op de Wmo. Met tachtig procent van de bewoners in de wijk gaat alles prima, tien tot vijftien procent kan soms enige hulp gebruiken. Vijf procent van de bewoners heeft echt behoefte aan maatwerk, bijvoorbeeld vanuit de Wmo. Het Voor Elkaar-team werkt ook nauw samen met Wmo-coaches. Ik richt me op die krachtige tachtig procent. Als een van de andere teamleden iemand met een vraagt tegenkomt, is het goed dat ik zicht heb op bewoners en aanwezige talenten om ze aan elkaar te kunnen koppelen.”

 

STREAMER : ‘We zitten actief op onze handen’

Aandacht voor ouderen
Annelies: “In de dorpen rondom Deventer, wat onder mijn werkgebied valt, trekken ze wat minder snel aan de bel is en is er meer zelfredzaamheid. Wat we wel zien is de trend om steeds langer thuis te blijven wonen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat dat zo goed mogelijk kan en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk gehandhaafd blijft? Het kan ook eenvoudig zijn, soms is contact maken met de buren al voldoende.”
“Veel ouderen zijn, nadat gezinsleden zijn uitgevlogen of overleden, in hun huis blijven wonen en alleen overgebleven”, weet Erna. “Ondertussen zijn ook alle buren verhuisd. Daar zit je dan als 80 of 90-jarige, met geen enkele bekende meer om je heen. Als ik een aantal van deze mensen ken, dan kan ik ze, als ze bij elkaar in de buurt wonen, eens laten kennismaken. Zodat er meer afwisseling in hun sociale leven kan komen. Op donderdagmiddag organiseren we op het Andriessenplein een soosmiddag en één keer in de maand in de Kuip themathee. Daar kunnen ouderen met elkaar in gesprek gaan over allerhande onderwerpen.”

Zichtbaarheid in de wijk
Rowan: “Ik heb veel contact met huisartsen en hun praktijkondersteuners. Van hen krijg ik regelmatig bewonersvragen doorgespeeld. Maar vaak gaat het ook van mond tot mond in de wijk. Als we iemand hebben geholpen, dan blijkt een kennis ook een vraag te hebben, enzovoorts. De thuiszorg ziet veel, bijvoorbeeld overbelaste mantelzorgers, dat geven ze weer door aan ons.”

“Vragen die bij de gemeente binnenkomen via het aanmeldteam van de Wmo, komen vaak bij ons terecht”, vertelt Britt. “Denk aan iemand die zich zorgen maakt over een buurtbewoner, of iemand met een minimuminkomen die graag wil sporten of zwemles wil regelen voor de kinderen.” Annelies: “Je kunt ons ook mailen. Het maakt niet uit wat voor vraag het is, wij sturen deze altijd door naar de juiste persoon. Degene die het meest van de situatie afweet zal dan op de vraag reageren.”

Coaches gevraagd
Een groep bewoners heeft een korte training gevolgd, waarna ze iemand anders in de wijk kunnen gaan coachen. Het Voor Elkaar-team verbindt dan zo’n coach aan een bewoner met een vraag. Denk aan contact leggen met nieuwe wijkbewoners, iemands huis opruimen of fungeren als taalmaatje. Het werkt naar twee kanten, coaches krijgen ook weer energie als ze iets voor anderen kunnen betekenen. Bij deze doet het team dan ook een oproep: wil je ook coach worden, laat het dan weten via Britt van Rozendaal.

Verder zijn de teamleden regelmatig in de wijk te vinden. Ze stappen spontaan op mensen af, maken een rondje over de weekmarkt op de Flora of bezoeken een koffieochtend  bij Verbindingscentrum de Fontein, Gemeenschapshuis de Kuip of Wijk Voor Elkaar (Helios).

Meer weten over dit of één van die andere acht Deventer Voor Elkaar-teams? Heb je een vraag of idee voor de buurt? Ga dan naar de website voorelkaarteamsdeventer.nl of de Facebookpagina Voor-Elkaar-team – Colmschate Zuid of bel met Britt van Rozendaal, opbouwwerk: 06-19763995.