Zorg

Nieuwe functie in de ggz: Chief Nursing Development

DEVENTER – Al een aantal jaren wil de ggz een transitie inzetten van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Dat is geen gemakkelijke opgave. Verpleegkundigen zijn opgeleid om vanuit functioneren en kwaliteit van leven te denken. Zij kunnen een grote bijdrage leveren aan deze transitie door nadrukkelijk de lead te nemen en te vertellen wat zij denken dat nodig is vanuit de zorgvraag van de cliënt en diens omgeving.

Binnen de Dimence Groep, een ggz- en welzijnsinstelling in Noordoost Nederland, is per 1 maart een nieuwe functie gecreëerd: de Chief Nursing Development (CND). Deze functie wordt vervuld door Linda Kronenberg, tevens Opleider verpleegkundig specialisten bij de Dimence Groep.

Visie

De functie past in de visie van de Dimence Groep, waarin ze op weg gaat naar een mentaal veerkrachtige wereld waar de verpleegkundige beroepsgroep een belangrijke rol in speelt. De verpleegkundige beroepsgroep is de grootste groep zorgprofessionals in de ggz (bij DG 900 medewerkers van de circa 2800). Dimence Groep wil met de nieuwe functie volop investeren in mensen die zichzelf verder willen ontwikkelen en de kwaliteit van zorg voortdurend verbeteren. Daarmee wil de organisatie een aantrekkelijke instelling zijn waar verpleegkundigen bevlogen en met plezier (blijven) werken en hun potentie ten volle kunnen benutten.

Verbindende schakel

De CND is de verbindende schakel tussen bestuur, beleid, verpleegkundige professie en de beroepspraktijk. De opdracht voor de CND is ondersteuning en focus op de verpleegkundige professionalisering en beroepsontwikkeling. Zij zorgt ervoor dat de inhoud en kwaliteit van de verpleegkundige beroepsontwikkeling binnen Dimence Groep aansluit bij de laatste trends, ontwikkelingen en eisen en daarnaast bij de nieuwe visie en strategie van de organisatie.

De CND gaat zich ervoor inzetten dat verpleegkundigen aangesproken worden hoe zij talenten optimaal willen benutten en in welke richting zij zich willen ontwikkelen. Door het stimuleren van verpleegkundig onderzoek binnen Dimence Groep en het bouwen aan een landelijk onderzoeksnetwerk gaat ze verder zorg dragen voor integratie van wetenschappelijke en professionele inzichten in de ggz verpleegkunde. Op die manier draagt de CND bij aan de beroepsontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in de ggz.