Zorg

Interactieve bijeenkomst rond hartfalen  

DEVENTER – Sneller moe of buiten adem bij inspanning, dikke enkels, ’s nachts vaker uit bed om te plassen… Serieuze kans dat er sprake is van hartfalen. Kom donderdag 25 april tijdens een speciale interactieve informatieavond in theater MIMIK alles te weten over hartfalen, de eerste symptomen ervan en wat er eventueel aan te doen is. Met artsen en zorgverleners uit het Deventer Ziekenhuis, een huisarts aan het woord en een ervaringsverhaal van bekende Deventenaar en stadsgids Henk van Baalen.

Van 22 tot 28 april is het Hartfalenweek. Bij hartfalen pompt het hart bloed minder goed weg. Organen en spieren krijgen daardoor niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen meer. Met kortademigheid, vermoeidheid en vaak vocht vasthouden tot gevolg. “Er is veel onbekendheid rondom hartfalen”, zegt cardioloog van het Deventer Ziekenhuis Jan van Wijngaarden. “Zo is een hartinfarct geen hartfalen, maar kan wel hartfalen tot gevolg hebben. Tijdens de Hartfalenweek proberen we de bewustwording rondom specifiek de aandoening hartfalen te verbeteren. Er zijn verschillende vormen van hartfalen met meerdere oorzaken.”

Hartfalen neemt snel toe

Hartziekten (waaronder hartfalen) zijn wereldwijd nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak en kosten elk jaar meer dan 16 miljoen levens. Eén tot twee procent van de Nederlanders heeft hartfalen. Na de diagnose hartfalen overlijdt 25% van de mensen binnen een jaar. Het treft vooral oudere volwassenen (70+). Hartfalen neemt snel toe, onder meer als gevolg van vergijzing, maar ook door een verkeerde leefstijl. Suikerziekte, hoge bloeddruk en overgewicht zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van hartfalen.

Oplossen en medicatie
Van Wijngaarden: “Als een huisarts een patiënt met symptomen van hartklachten doorverwijst naar de cardioloog in het ziekenhuis, stellen we eerst een diagnose en kijken we of we het probleem van een minder pompend hart op kunnen lossen. Zo kan een nieuwe hartklep of een bypass-operatie soms het probleem verhelpen. Maar soms is het hart door ouderdom ook minder flexibel geworden (wordt het hartweefsel stijver) en pompt daardoor minder goed. Voor die laatste aandoening is nog geen behandeling en genezing mogelijk, maar met medicatie en een andere leefstijl kunnen we toch de kwaliteit van leven sterk verbeteren. Als je er vroeg bij bent, kun je het proces van een ouder, minder goed pompend en stijver wordend hart, gunstig beïnvloeden.”

Patiëntervaring
Stadsgids, boekenschrijver over Deventer en oud-volleybalinternational Henk van Baalen (80) kreeg ook de diagnose hartfalen. “Ik heb een iets verminderde pompfunctie. Maar met medicatie is dat prima op te lossen. Ik vind het belangrijk om tijdens de informatieavond in MIMIK te vertellen dat je tegenwoordig met medicijnen prima met hartfalen kunt leven. Hartfalen is niet direct dodelijk meer. Ik ben volmaakt happy. Zeker met de goede Hartfalenpoli van het Deventer Ziekenhuis.”

Informatie en uitleg

Tijdens de avond in MIMIK gaat Van Baalen in gesprek met zorgverleners over hoe hij omgaat met hartfalen. Cardioloog Van Wijngaarden zal in een interactieve sessie met het publiek meer inzicht geven in wat hartfalen is, wat early warnings zijn en wat je er aan kunt doen. Otto Quatero zal als huisarts vertellen wat hij in zijn praktijk ervaart met hartfalenpatiënten en verpleegkundig specialist Anneke van Anken deelt haar ervaringen over het vervolgtraject na de diagnose. Kortom: wil je alles weten over hartfalen en hoe er mee om te gaan, kom 25 april naar MIMIK, Achter de Muren Vispoort 8 -10 in Deventer. Meld je aan via www.dz.nl/agenda.