Stedendriehoek

Zing Nederlands met me!

DEVENTER – In Deventer is er sinds kort een heel leuke, nieuwe taalschool om statushouders voor te bereiden op het inburgeringstraject. Deelnemers krijgen een multidisciplinair programma van vier dagen per week dat zich richt op meedoen, taalverwerving, werknemersvaardigheden, Nederlandse normen en waarden, etc.

“Binnen deze school is ook veel ruimte voor muziek. Samen zingen is de beste manier om Nederlands te leren en de cultuur te leren kennen. Nog leuker is het om samen met Nederlanders te zingen die de liedjes misschien al wat beter kennen. Hoe leuk zou het zijn om uiteindelijk misschien een multicultureel koor op te richten dat liederen zingt uit de hele wereld.”

Zangervaring niet nodig

“Vanaf 30 mei zal er op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur onder leiding van dirigent Otto Berg gezongen worden in het prachtige nieuwe pand van Iedereen aan boord, Achter de Muren Zandpoort 10 in Deventer. Zangervaring is niet nodig, wel oprechte interesse in wat de ander beweegt en geduld met mensen die wellicht de Nederlandse taal nog niet meester zijn. Kijk voor meer informatie over onze voor-inburgeringsschool Iedereen aan boord op www.bureaudewerkvloer.nl/iedereen-aan-boord/#. Het is fijn als je even laat weten dat je komt door een mail te sturen naar ot.berg@planet.nl”