Stedendriehoek

Wonen in het groen Aan de Dijk te Deventer

Foto: Deventer.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft het stedenbouwkundig plan Aan de Dijk Rivierenwijk definitief vastgesteld. Wonen in het groen, tussen dijk en wijk langs de Snippelingsdijk in Deventer, komt hiermee een flinke stap dichterbij.

De afgelopen maand is het concept-stedenbouwkundig plan Aan de Dijk besproken met omwonenden. Een aantal van hen heeft een reactie op de plannen gegeven. De reacties waren over het algemeen positief en hebben niet geleid tot aanpassingen. Wethouder Rob de Geest: “Met dit mooie groene plan ronden we de bijzondere herstructurering van de Rivierenwijk af. De wijk is veranderd in een markante wijk met veel nieuwbouw. De 150 huizen die er nu nog bijkomen, leveren een mooie bijdrage aan de Deventer woningmarkt.”

De nieuwbouw Aan de Dijk is veelzijdig. Er komen sociale huurwoningen van Rentree en een appartementengebouw met waarschijnlijk huurwoningen. Daarnaast komen er zorgappartementen, koopappartementen, koopwoningen in de middeldure en dure categorie en twee woonwagenstandplaatsen.

De gemeente werkt nu aan een bestemmingsplanwijziging. De ontwikkelende partijen Rentree en Hegeman werken ondertussen hun plannen verder uit. De start van de bouw van de eerste woningen is waarschijnlijk begin volgend jaar.