Stedendriehoek

Winkels in Deventer op zondag langer open

Het college van burgemeester en wethouders wil alle winkels in Deventer de mogelijkheid geven om op iedere zon- en feestdag open te zijn van 06.00 tot 22.00 uur. Dit verzoek is ingediend door een aantal supermarkten. Deze tijden gelden nu al van maandag tot en met zaterdag. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad.

Tot nu toe mochten winkels op zon- en feestdagen open van 9.00 tot 20.00 uur. Met de verruiming van de tijden op zon- en feestdagen ontstaat een eenduidig beleid voor alle dagen. Deze wijziging maakt het mogelijk om bezoekers meer te spreiden over de dag. De aanpassing krijgt vorm via een wijziging van de Verordening Winkeltijden Deventer, via een raadsvoorstel. Vooruitlopend hierop gedoogt de gemeente de openstelling van supermarkten tussen 06.00 en 09.00 uur en 20.00 en 22.00 uur op zon- en feestdagen.