Stedendriehoek

Waarde van Meester Geertshuis drukt zich uit in twee prijzen

DEVENTER – Eind oktober viel het Meester Geertshuis twee keer in de prijzen: de Ariënsprijs voor Diaconie en de prijs van Erven Witteveen. Volgens de voorzitter van Erven Witteveen was er geen andere kandidaat die de prijs meer verdiende dan de ‘gastvrije huiskamer’ in de binnenstad.

De Witteveenprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de instantie die zich inzet voor mensen in de Deventer samenleving die sociale ondersteuning nodig hebben. Over de prijs van €3.000 hoeft geen verantwoording te worden afgelegd. Theo van Leeuwen, voorzitter van de stichting Erven Witteveen overhandigde de prijs aan coördinator Marianne Kok.

Menselijke maat
Van Leeuwen geeft in het kort de inhoud van het juryrapport weer: “Het Meester Geertshuis is in 2007 opgericht als samenwerkingsverband van Deventer kerken en voortzetting van de toenmalige Ontmoeting in de Nieuwstraat. Sinds die tijd fungeert het als gastvrije huiskamer waar mensen even op adem kunnen komen, hulp kunnen ontvangen op een menselijke maat en indien nodig en mogelijk worden doorverwezen. Niemand wordt de deur gewezen, iedereen is welkom. Per jaar zijn er 700 bezoekers. Naast drie professionals in deeltijd, telt het Huis aan de Assenstraat 20 ruim 70 vrijwilligers. Er zijn diverse activiteiten zoals Krachtvoer (geestelijk voer), Pot van Geert (gezamenlijke warme maaltijd), schilder- en tekensessies, christelijke meditaties en bookcrossing. Daarnaast is er begeleiding via een regelmatig spreekuur en budgetcoaching.”

Warmte
Volgens de voorzitter is het bestuur er niet in geslaagd om een kandidaat te vinden die beter in aanmerking zou kunnen komen voor de Witteveenprijs. “Sinds september 2016 heeft het Meester Geertshuis namelijk ook nog de verantwoordelijkheid voor het bieden van onderdak aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij wonen in een pand dat geschikt is voor tien personen. Aan Bed, Bad en Brood heeft het MGH een vierde B toegevoegd: Begeleiding. Een aantal vrijwilligers helpt hen met het vinden van de beste oplossing voor hun toekomst in Nederland of elders. Daarnaast zijn er in 2022 ook acties geweest om geld in te zamelen voor burgers in nood. De actie ‘Deventer geeft warmte’ was een groot succes. In juni was er de actie ‘Vakantiegeld samen delen’ waardoor voor 115 mensen een uitstapje of een dringende uitgave eindelijk realiteit werd.”

Opsteker en erkenning
Marianne Kok, sinds 1 januari 2018 algemeen coördinator van het Meester Geertshuis, is ingenomen met de prijzen: “Het bedrag van 1500 euro dat wij van het Bisdom ontvingen is ook vrij te besteden. We hebben al een idee voor een zinvolle besteding.’’

‘‘De vakantieweek en ons jaarlijkse uitje voor onze bezoekers is in 2020, 2021 en 2022 niet doorgegaan. Met dit geld hopen we dat we dit volgend jaar wel kunnen realiseren. Het is zo’n opsteker voor ons en het werk dat wij doen. Ook in deze tijden, want er wordt een groot beroep op ons gedaan.”

Inzet voor anderen
De gastvrije huiskamer is een plek waar je kunt zijn wie je bent en waar aandacht is voor wat bezoekers beweegt en bezielt. Vrijwilligers en beroepskrachten verwijzen bezoekers als het nodig is door om passende ondersteuning te vinden. Bezoeker Ben (zie foto) komt al vier jaar in het Meester Geertshuis en is lovend over de eer die hen ten deel valt: “Ze zijn terecht genomineerd. Ze helpen je echt overal mee. Ik zit in een renovatieproject van mijn huis op Keizerslanden. Ze zijn al sinds januari 2022 bezig, maar niet deugdelijk. Er is schade door hen aangericht, maar ze betalen het niet en laten mij daarbij ook nog eens opdraaien voor vervanging van de beschadigde spullen. Er zitten scheuren in de vloerbedekking, door hen veroorzaakt, maar ik draai voor de kosten op. Ik krijg hier niets van vergoed. Ik denk: ‘dit klopt gewoon niet’. Ook buiten hebben ze lampen kapot gemaakt. Ik moest zelf zorgen voor nieuwe lampen. Ik loop vanwege mijn leeftijd moeilijk, maar moest wel zelf met mijn rollator naar de bouwmarkt om nieuwe lampen te kopen. Ze wisten zogenaamd mijn smaak niet. Je ziet toch wat er nu hangt? heb ik gezegd, maar dat interesseerde hen niet. Ik ben vanaf maart al bezig met deze ellende maar er komt niemand. Marian heeft nu voor mij met de woningbouwvereniging gebeld en hopelijk komt het tot een oplossing.”

Erven Witteveen
Erven Witteveen is een fonds dat met het geld uit de erfenis van Gerrit Witteveen (Deventer, 1927-2015) lokale initiatieven op kerkelijk, sociaal en cultureel vlak ondersteunt. Feitelijk is dit het enige particuliere fonds in de stad dat zich uitdrukkelijk richt op sociale projecten. Om dat te benadrukken is de Witteveenprijs ingesteld. Voor het eerst reikte Erve Witteveen dit jaar eenmalig een Troostprijs uit en het kon niet anders zijn dan dat deze prijs naar Boudewijn Betzema ging voor zijn werk als Troostdichter sinds 2016.

Geert Grote
Deventenaar Geert Grote werd geboren in het huis op de hoek Bagijnenstraat en Hagensteeg in 1340. In 1374 stelde hij dit ouderlijk huis beschikbaar aan de stad om er arme ongehuwde vrouwen in te laten wonen. Tien jaar later, in 1384, stierf Geert Grote. In 1392 werd dit het eerste huis van ’De Zusters van het Gemene Leven’. Het Meester Geertshuis heeft bestaan tot 1599. Op de Plaquette aan zijn geboortehuis staat de volgende spreuk: ‘We moeten altijd dingen doen die binnen ons bereik liggen.’ Ook bij de ingang van de Broederenkerk herinnert een stenen gedenkplaat aan Geert Grote.