Stedendriehoek

Vluchtelingen leren stad kennen

DEVENTER – De stadsgidsen van het Deventer Gilde hebben een mooi initiatief genomen, door voor de vluchtelingen van de asielboot aan het Pothoofd een stadswandeling te organiseren. Dit om hen kennis te laten maken met de oude binnenstad van Deventer.

De stadsgidsen hebben inmiddels al drie groepen van 10 tot 17 vluchtelingen rondgeleid. Ze hielden hun rondleiding in het Engels, maar bij iedere groep was ook een tolk aanwezig om het verhaal te vertalen in de taal van de vluchtelingen. “Juist ook de vele vragen die de deelnemers stelden, maakte het voor ons als gidsen tot een heel prettige rondleiding. Ze waren zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van hun nieuwe woonplaats. Opvallend was hoeveel belangstelling ze toonden voor met name de oude Deventer kerken zoals de Bergkerk en de Lebuïnus. We willen dan ook graag met deze wandelingen doorgaan.”