Stedendriehoek

Verpleging en verzorging aan huis, in je eigen vertrouwde omgeving

Zorg, behandeling en ondersteuning bieden aan cliënten en hun omgeving. Het liefst thuis. Dat is waar Carinova al jaren voor staat. ‘Vertrouwd dichtbij’ is een visie die daarbij goed past. Komende week, 22 september, is het dag van de Thuiszorg. Deze dag bestaat sinds 1990 en is in het leven geroepen door de brancheorganisatie om extra aandacht te vragen voor de thuiszorg. Manon Tuitert en Carolien van Zon zijn beide werkzaam als wijkverpleegkundige bij Carinova. Zij merken elke dag weer hoe belangrijk hun werk is door mensen te helpen met hun dagelijkse verzorging of medische handelingen.

“De thuiszorg gaat altijd door, wat er ook in de wereld gebeurt”

Dit voorjaar werd de wereld op de kop gezet door het coronavirus. Horeca sloot noodgedwongen tijdelijk de deuren, kantoren bleven leeg, er werd geen les gegeven op scholen en openbare gelegenheden, zoals musea, konden geen bezoekers ontvangers.

Maar de thuiszorg ging door, zoals altijd. “Coronavirus of niet, cliënten hebben onze zorg nodig, altijd!” vertelt Manon. “Het was bizar in het voorjaar. Gewoonlijk is het meestal druk op de weg als ik onderweg ben naar cliënten, maar in maart en april kwam ik soms echt niemand tegen op straat.”

Altijd in contact blijven met je cliënten

“Natuurlijk hebben wij extra voorzorgmaatregelen genomen om mensen zo veilig mogelijk te kunnen verzorgen”, vult Carolien aan. “En dat terwijl wij altijd al zo hygiënisch mogelijk werken. Vanuit Carinova werden er duidelijke protocollen opgesteld en die worden steeds geüpdatet. Wij zijn dus altijd goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en maatregelen die er waren en nog steeds zijn. Zo hebben wij altijd alle beschermingsmiddelen ter beschikking als dat nodig is. Een bijzondere situatie als dit vraagt om vooruit denken, vooral in ons werk. Je werkt met risicogroepen, dus je moet extra voorzichtig zijn, maar tegelijkertijd ook zorg blijven bieden. De zorg werd tijdens de gedeeltelijke lockdown – waar het kon – tijdelijk iets afgeschaald, dit voor de veiligheid van zowel de cliënt als van ons. Op deze manier konden wij ons werk blijven doen, maar dan wel zo verantwoordelijk mogelijk. En juist dan merk je hoe belangrijk de contactmomenten zijn. Veel van onze cliënten zagen hun familie veel minder of helemaal niet. Gelukkig had Carinova veel georganiseerd om toch contact te blijven houden met de cliënten, zoals beeldbellen als er op dat moment zorg zou zijn. Juist op die manier toch even contact hebben is zo belangrijk. Het zijn relatief kleine dingen maar die kunnen zoveel betekenen voor onze cliënten.”

Op dit moment is de thuiszorg weer volledig opgeschaald, tenzij cliënten zelf liever nog geen zorg – of minder zorg – ontvangen.

Over Carinova

Carinova biedt een groot aanbod aan zorg in de regio. Verpleegkundigen en verzorgenden bieden verpleging en verzorging aan thuiswonende zieken, gehandicapten en ouderen. Bij verzorging horen handelingen als hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en in en uit bed gaan. De verpleging bestaat uit wondverzorging, verbinden of het geven van injecties. Afhankelijk van wat nodig is aan zorg, komt een medewerker een keer per week tot vijf keer per dag aan huis om de zorg te verlenen.

Zo’n zorgaanbod vraagt om een betrokken team dat niet alleen voor de cliënten klaarstaat, maar ook voor elkaar. Manon: “Gelukkig hebben wij een team dat goed op elkaar is ingespeeld. De zorg gaat altijd door, 7 dagen in de week en dat de hele dag door. Voor ons is het niet meer dan normaal, wij doen gewoon ons werk, maar toch heeft afgelopen periode me zeker laten inzien dat ik voor het juiste vak heb gekozen.”

Informatie

Naast thuiszorg biedt Carinova meer hulp aan. Zo is er ook huishoudelijke hulp, woonzorg, advies & behandeling, Zuster Plus (zelf zorg inkopen) en Carinova Thuizz. Voor meer informatie zie de website www.carinova.nl, stuur een e-mail naar info@carinova.nl of bel naar 0900-8662.