Stedendriehoek

Vernieuwing WinkelcentrumnColmschate start binnenkort

DEVENTER – De start van de vernieuwing van Winkelcentrum Colmschate gaat begin dit jaar definitief van start. De eigenaar en de gemeente hebben daar afspraken over gemaakt.

Na jaren plannen maken en haalbaarheidsonderzoeken gaat de schop de grond in. In een samenwerkingsovereenkomst tussen eigenaar HB Capital en de gemeente zijn onder andere afspraken gemaakt over de verkoop van grond, de aanpassing van het parkeerterrein en het tankstation.

HB Capital, het investeringsbedrijf van de familie Blokker en eigenaar van de winkelpanden, gaat de vernieuwing stapsgewijs uitvoeren. Zij heeft DVP Planontwikkeling ingeschakeld voor de planvorming, de verhuur en de realisatie. Inmiddels zijn drie vergunningen verleend voor de vernieuwing van het gebouwdeel waar Bruna in huisvest, de voormalige boekwinkel naast de Albert Heijn en de voormalige ABN-AMRO.

Op maandag 16 januari is er een inloopavond voor belangstellenden, waar uitleg wordt gegeven over de plannen en de planning. De inloopavond is in het Verbindingscentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, van 19.00 tot 21.00 uur. Om 19.30 uur is er een presentatie door de eigenaar.

Groot draagvlak

Het 25 jaar oude winkelcentrum krijgt een nieuw aangezicht. De parkeersituatie wordt verbeterd en uitgebreid. Wethouder Robin Hartogh Heys: “Een lang gekoesterde ontwikkeling. Alle betrokkenen zijn blij dat er nu eindelijk wat gebeurt. De ontwikkeling past ook uitstekend bij ons detailhandelsbeleid.”

Naast de winkels wordt ook het openbaar gebied op verschillende plekken aangepakt. De parkeerterreinen worden heringericht en uitgebreid. Dat kan onder andere op het terrein van het huidige tankstation, dat hier verdwijnt bij het aflopen van de concessie. De gemeente zoekt een nieuwe plek voor een tankstation in Deventer-Oost.