Stedendriehoek

Vernieuwing in buitengebied

DEVENTER – Het college van burgemeester en wethouders wil het saneren van asbestdaken vergemakkelijken, de leefbaarheid van het platteland vergroten en de kwaliteit van het buitengebied versterken. Daarom wil het college de Rood-voor-Roodregeling uitbreiden. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Met de Rood-voor-Roodregeling kunnen vervallen stallen worden vervangen door woningen. We kijken daarbij naar zowel de leefbaarheid als de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Aangezien bijvoorbeeld de aanstaande verplichte sanering van asbestdaken een investering vraagt, willen we de Rood-voor-Rood regeling aantrekkelijker maken. Dat is goed voor de toekomst van het buitengebied.”  

Het college stelt de raad voor het Rood-voor-Roodbeleid te actualiseren aan de hand van een aantal hoofdlijnen, waardoor de regeling meer mogelijkheden biedt en flexibeler wordt. Zo zou een schuur-voor-schuurregeling het mogelijk moeten maken dat dat bebouwing wordt uitgebreid door sloop van schuren elders. De herziening is gebaseerd op de ervaringen tot nu toe met de regeling en ontwikkelingen in omliggende gemeenten. Zo kent de gemeente Raalte sinds kort incentives voor het saneren van asbestdaken.

Vanaf 2024 wordt een landelijk verbod op die asbestdaken van kracht. Als de raad akkoord gaat met de hoofdlijnen, gaat het college in overleg met betrokkenen, omliggende gemeenten en de provincie Overijssel de regeling nader uitwerken.