Stedendriehoek

Verbeteringen A1

DEVENTER – Het verkeer op de A1 neemt toe, waardoor veel vertraging ontstaat. Daarom wordt de snelweg verbreed. Dit heeft gevolgen voor de omgeving. De gemeente Deventer en de provincie Overijssel hebben samen een plan opgesteld en geld vrijgemaakt om overlast van de A1 te beperken en verbeteringen door te voeren.

Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Grijsen: “De verbreding van de A1 is van groot belang voor economie en werkgelegenheid. Tegelijkertijd hebben we zorgen over de leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving. Ik ben blij dat de provincie samen met ons wil investeren, bijvoorbeeld in geluidsmaatregelen voor Bathmen en het verbeteren van fietsverbindingen.”

De gemeente vindt de leefbaarheid van Bathmen belangrijk. Daarom worden de mogelijkheden onderzocht om geluidshinder te verminderen. De geluidsmaatregelen worden in overleg met bewoners uitgewerkt. De gemeente en de provincie Overijssel trekken hier €2,4 miljoen voor uit.

Rondom de A1 liggen kansen om fietsroutes te verbeteren, voor woon-werkverkeer van en naar bedrijventerreinen en voor recreatie. Door ontbrekende stukken fietspad aan te leggen, kunnen fietsers sneller bij viaducten of onderdoorgangen van de A1 komen. Een eerste stap is een kortere fietsverbinding over de Dortherbeek.

In het plan staan tekeningen voor twee projecten die onderdeel zijn van de verbreding. Het gaat om de inpassing van een faunapassage bij het viaduct Oxersteeg en om de parkeerplaatsen Boermark en De Hop. Dit vormt input voor Rijkswaterstaat, die deze projecten verder trekt. De provincie draagt bij met respectievelijk €1,7 miljoen en €1 miljoen.