Stedendriehoek

Veiligheidsregio’s starten campagne Veilige, Warme Winter 

DEVENTER – De vijf veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel zijn gestart met de campagne Veilige, Warme Winter. De veiligheidsregio’s hebben de campagne in samenwerking ontwikkeld en die richt zich op drie onderwerpen: veilig stoken, de december feestmaand en het voorkomen van CO-vergiftiging. Voor deze onderwerpen is gekozen, omdat schoorsteenbrand de meest voorkomende oorzaak van brand is in deze regio en omdat er nog steeds slachtoffers van CO-vergiftigingen vallen. Het derde onderwerp sluit aan op de naderende feestmaand.

Carla Kats, hoofd Risico- en Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) onderstreept het belang van de campagne: “De campagne is gericht op het meer bewust maken van inwoners over (brand)veiligheidsrisico’s. Ook geven we tips, waarmee iemand zelf aan de slag kan als het gaat over de veiligheid en gezondheid van zichzelf en van anderen in huis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de manier waarop in huis het meest veilig gestookt kan worden.”

De campagne is gefaseerd opgebouwd en loopt van 1 november 2023 tot en met januari 2024. In de maand november ligt de focus op het onderwerp veilig stoken. Op de website van VNOG is een projectpagina met informatie beschikbaar: https://www.vnog.nl/veiligewarmewinter.

Daarnaast wordt via verschillende social-media-kanalen en Marktplaats aandacht besteed aan de campagne. Ook ontvangen 20.000 huishoudens in het gebied van de VNOG een huis-aan-huiskaart met een oproep om de schoorsteen te laten vegen. De adressen zijn geselecteerd op basis van locaties waar een schoorsteenbrand heeft plaatsgevonden tussen januari 2020 en oktober 2023 en de huizen die binnen een straal van 100 meter van die locaties staan. In bouwmarkten en tuincentra waar men haardhout kan kopen, hangen posters en kunnen bezoekers flyers met informatie meenemen.

Veilig gedrag
Carla Kats: “Wij zijn elke dag achter de schermen bezig met het voorkomen van rampen en crises. En met de inzet en coördinatie van de hulpverlenende partijen, wanneer er onverhoopt echt iets gebeurt. Dat is een geruststellend idee. Maar inwoners kunnen zelf ook veel doen om de eigen veiligheid en die van anderen in huis te vergroten. Daarom stimuleren we het bewustzijn van het publiek en willen we aanzetten tot veilig(er) gedrag. Zo werken we samen aan veiligheid!”