Stedendriehoek

Uitreiking 1e jeugdlintjes in de gemeente Deventer

Burgemeester Ron König heeft de eerste vijf Deventer Jeugdlintjes uitgereikt. Het Deventer jeugdlintje is een aanvulling op de Deventer onderscheidingen. Het lintje wordt uitgereikt op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november 2021.

Met de uitreiking van jeugdlintjes als uiting van waardering voor maatschappelijke verdiensten, wil de gemeente kinderen en jongeren stimuleren om zich belangeloos in te zetten voor anderen, voor de samenleving.

Aanmoedigingsprijs
“In Deventer vinden we dat we ook jongeren hard nodig hebben in onze stad en onze dorpen. Want zij zijn de toekomst. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren iets betekenen voor mensen in hun eigen omgeving. Daarom vinden wij dat niet alleen volwassenen een lintje moeten kunnen krijgen, maar ook jongeren. Het is een aanmoedigingsprijs voor betrokken en sociale kinderen en jongeren”, aldus de burgemeester.

Jury
Een deskundige jury boog zich over de nominaties. In die jury zaten: Maarten Kuiper (directeur van Sportbedrijf Deventer), Yvonne Tiemens (bestuurder van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Sine Limite), Dennis Platvoet (artistiek & zakelijk coördinator Productiehuis De Nieuwe Oost), singer-songwriter Rob Dekay en burgemeester Ron König.

Uitreiking
De lintjes zijn uitgereikt aan:
Isa Seker – 18 jaar
Hij is vanaf zijn 14e vrijwillig actief. Hij geeft elk weekend huiswerkbegeleiding bij de ISN Deventer Centrum Moskee, en organiseert daar ook activiteiten voor jongeren. Hij geeft ook rondleidingen voor bezoekers in de moskee. Daarnaast is hij al jarenlang politiek betrokken bij een lokale politieke partij en fractieondersteuner van DENK.

Lindi Berenschot – 16 jaar
Actief vanaf 12 jaar bij de Klup. Dat is een stichting die sport- en ontspanningsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking in Deventer en omgeving. Als 12-jarige kwam zij op zaterdag met haar broer mee naar het zwembad, ze nam zelf het initiatief om mee te helpen. Vanaf dat moment is zij wekelijks actief om jonge kinderen te leren zwemmen.

Sanna Schrijver – 10 jaar
Zet zich al een aantal jaren in voor Villa Joep. Dat is het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. Dat doet ze door lege flessen in te zamelen in de buurt en op de manege. Het statiegeld wordt gedoneerd aan Villa Joep. Ook doet ze karweitjes tegen een kleine vergoeding. Ook dat geld gaat naar Villa Joep. Ze moedigt klas en-teamgenootjes aan om iets voor een goed doel te ondernemen en helpt ze hen om bewust te zijn van alles wat er om hen heen gebeurt.

Noa Deckers – 7 jaar
Noa haalt al twee jaar lang spullen op voor de Voedselbank. Ze gaat langs bij buurtbewoners, familie en vrienden om spullen op te halen die ze niet meer nodig hebben. Met de spullen die zij ophaalt kunnen mensen die arm zijn en een beetje hulp hard nodig hebben toch een fijne decembermaand hebben.

Madelief Gerichhausen – 6 jaar
Toen zij vijf werd, stond er een afvalgrijper op haar verlanglijstje. Het werd haar lievelingscadeau! Zij gaat vaak met een afvalgrijper door de buurt en rond de wielerbaan vuilnis oprapen. Ook als het niet zulk mooi weer is. Dit doet ze uit zichzelf, omdat ze graag wil dat de buurt schoon blijft. Ze komt terug met zakken vol zwerfvuil. Als de container vol is, wordt de Deventer Schoon Familie gebeld om het vuil op te halen.

Foto’s: Rob van der Laan