Stedendriehoek

Trekkerbesluit in regio IJsselland niet verlengd

Foto: Pixabay

Het verbod om met trekkers te demonstreren in de regio IJsselland is niet verlengd. Donderdag hebben enkele burgemeesters gesproken met vertegenwoordigers van boeren(organisaties).

Ze willen ruimte geven aan de boeren om te demonstreren zodat zij hun boodschap op een veilige manier kunnen laten horen. Waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio Ron König: “We hebben met elkaar afgesproken dat demonstreren mag, mits dit 12 uur van tevoren is aangekondigd bij de betreffende gemeente. Die kan dan, in overleg met de veiligheidsregio, voorwaarden stellen aan de demonstratie, zodat de veiligheid, openbare orde en coronarichtlijnen kunnen worden geborgd. Blokkades van snelwegen en vitale voorzieningen zijn niet toegestaan, evenals onaangekondigde acties.“ Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zal de (waarnemend) voorzitter van de veiligheidsregio opnieuw maatregelen nemen.