Stedendriehoek

Trap aan Wilhelminabrug in aanleg

DEVENTER – De werkzaamheden voor het plaatsen van een trap aan de Wilhelminabrug zijn inmiddels gestart. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de rivier hoort bij de stad. Door de trap kunnen inwoners van Deventer de rivier en de directe omgeving gemakkelijker bereiken. Het gebied nodigt uit tot wandelen en recreëren, maar ook om de natuur en de eigenschappen van een rivier in die natuur beter te leren kennen.

Het inrichtingsplan Ruimte voor de Rivier heeft vanaf het begin van de planvorming veel steun ondervonden van alle partners en de samenleving. Het gebied dat is ontstaan na de uitvoering van de werkzaamheden, verdient het om meer toegankelijk te worden voor inwoners en bezoekers. Het accent buiten de stad ligt op natuur en natuurwaarden. Dichter naar de stad en tegenover de stad krijgt de mens meer ruimte, maar blijven natuurwaarden heel belangrijk.

De werkzaamheden zijn naar verwachting omstreeks 16 september afgerond. De trap aan de Wilhelminabrug blijft tijdens het broedseizoen gesloten. De trap is dan niet toegankelijk voor de mensen die in de zomer willen recreëren aan de oevers van de IJssel.

Ondanks de recente discussie die is ontstaan over ongewenste neveneffecten, zoals zwerfvuil, houdt de gemeente vast aan de voorgenomen plaatsing van de trap. Door het plaatsen van afvalbakken die regelmatig geleegd worden, wordt de rommel hopelijk minder. De gemeente rekent daarbij op de medewerking van de gebruikers van het gebied. Zij worden ook aangesproken op hun verantwoordelijkheid om het gebied schoon, heel en veilig te houden.