Stedendriehoek

Ton voor uitvoering plannnvan aanpak stadshart

DEVENTER – Burgemeester en wethouders stellen een extra bijdrage voor 2017 van €100.000 beschikbaar aan Binnenstadsmanagement, om een voortvarende start te maken met het plan van aanpak stadshart. Speerpunten zijn organisatie en samenwerking, leegstand en ondernemerschap, parkeren en bereikbaarheid en marketing en promotie. Eén van de speerpunten voor de komende tijd is het opzetten van een ondernemersfonds.

De binnenstad trekt minder bezoekers door onder andere de economische crisis en almaar stijgende concurrentie van internet. In april 2016 heeft Binnenstadsmanagement een goedbezochte ondernemersbijeenkomst georganiseerd. Er was veel enthousiasme om met allerlei activiteiten en acties de teruglopende bezoekersaantallen een halt toe te roepen.

Per 1 mei 2016 is de nieuwe binnenstadsmanager Peter Brouwer aangetreden. Zijn eerste opdracht was het opstellen van een plan van aanpak voor de binnenstad. Het college vindt dat met het plan goede stappen worden gezet naar een toekomstbestendige binnenstad. Samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente is hierbij cruciaal. Zij betrekken daarbij andere belanghebbende partijen.