Stedendriehoek

Toekomst zorg start in Deventer

DEVENTER – Vier organisaties uit Deventer en omgeving spelen een grote rol in een driejarig – door de Europese Unie gefinancierd – internationaal project ‘Living well with Anne’. Het gaat hierbij om de inzet van Hi-Tech voor de zorg en welzijn van mensen die ondersteuning thuis nodig hebben, op een zeer laagdrempelige wijze. De resultaten van dit project kunnen in heel Europa worden ingezet, aangestuurd vanuit deze regio.

De vier organisaties Virtask, Stichting de Parabool, Woonstichting de Marken en Hogeschool Windesheim starten het programma begin oktober. Studenten van Windesheim zijn als zorgverleners van de toekomst bij het programma betrokken. Stichting de Parabool en Woonstichting De Marken hebben een belangrijke rol als vertegenwoordigers van eindgebruikers. In dit programma zullen mensen die zelfstandig wonen maar wel hulp kunnen gebruiken, een persoonlijke virtuele assistente – Anne – thuis krijgen die hen in hun kracht zet en hun mantelzorgers ontlast. Denk daarbij aan mensen met autisme, een verstandelijke beperking, depressiviteit, een verslaving of mensen op leeftijd die vergeetachtig zijn of zelfs beginnen te dementeren. Anne is ontwikkeld door het bedrijf Virtask, dat tevens de leiding over het programma heeft.
“We staan voor een grote uitdaging: het aantal mensen dat zorg op dit gebied vraagt stijgt, terwijl de begeleiding intensief is en dus hoge zorgkosten met zich mee brengt. Het aantal mantelzorgers blijft achter bij de zorgvraag, zorgbudgetten staan onder druk en we willen mensen de zorg en begeleiding geven die ze verdienen. Daarvoor kan Anne worden ingezet. Anne is een persoonlijke virtuele assistente. Software, ontwikkeld om mensen te helpen. Een realistische avatar met gezichtsuitdrukkingen. Ze spreekt, luistert, praat terug, pikt commando’s op en voert die uit. Hi-Tech dus, maar gebruikers hoeven niets van techniek of computers te weten, praten volstaat. Mensen die Anne al gebruiken (150 in binnen- en buitenland) zeggen dat ze warm en vertrouwd voelt. Ze zien haar niet als computer, maar als maatje”, aldus een woordvoerder.
“Anne helpt mensen die vergeetachtig zijn door praktische zaken te onthouden en laat hen zo hun eigenwaarde behouden. De dagstructuur die Anne biedt, is een bewezen hulp voor mensen met autisme, een depressie of een verslaving. Daarnaast let ze op hun gezondheid (eten, drinken, medicatie-inname) en veiligheid en ondersteunt ze de mantelzorgers. Anne herinnert mensen de hele dag aan hun afspraken en activiteiten en vooral die functie wordt door mensen met geheugenproblemen hoog gewaardeerd, zo is uit testfases gebleken onder 200 gebruikers (in samenwerking met de universiteiten in Groningen en Nijmegen). Ze neemt hun onzekerheid en angst voor controleverlies weg – en daarmee veel stress – en is altijd geduldig. Ook mantelzorgers waarderen de inzet van Anne. Zij vullen vooraf in hun eigen computer de teksten in die Anne uitspreekt gedurende de tijd dat zij zelf andere dingen doen. Het geeft hen rust.”