Stedendriehoek

Tegenbeeld

Kunstenlab deed in het kader van de Deventer Boekenweek een landelijke oproep aan kunstenaars een tegenbeeld te bedenken voor het beeld van President Steyn aan de Stationsstraat in Deventer. De idee-schetsen worden tijdens de Deventer Boekenweek gepresenteerd in een buitententoonstelling bij het standbeeld van president Steyn. Daarnaast zijn overal in de binnenstad posters te zien met citaten uit de idee-schetsen van de kunstenaars.

Overal ter wereld wordt gezocht naar hoe we om moeten gaan met beelden van omstreden historische figuren, zoals dat van President Steyn. De oplossingen variëren van rigoureus verwijderen uit het straatbeeld tot het voorzien van meer inhoudelijke context. Een andere mogelijkheid die je de laatste tijd vaker hoort is om juist in de nabijheid van het betreffende beeld een nieuw beeld te plaatsen waardoor het omstreden beeld een nieuwe context krijgt.

De 60 inzendingen van 36 verschillende kunstenaars tonen een beeldend onderzoek dat de dialoog aangaat en verschillende visies op de omgang met omstreden beelden biedt. Hiermee sluit Tegenbeeld aan bij het thema van de Boekenweek; tweestrijd. Deze inzendingen zijn te bekijken in een buitenpresentatie bij het standbeeld.

Postercampagne
Naast de buitententoonstelling hangen verspreid in de binnenstad van Deventer posters waarin quotes uit de idee schetsen van de kunstenaars centraal staan. Hiermee wil Kunstenlab ruimte geven voor een kritische blik op het verleden en de discussie rondom omstreden beelden niet uit de weg gaan maar juist een podium geven.

Deelnemende kunstenaars
Corine Aalvanger, Bastiaan van den Berg, Willemijn Calis, Airco Caravan, Jeroen Diepenmaat, Esther Dolman, Maria van Ewijk, Bart Eysink Smeets, Barbara Jean Helmes, Domenique Himmelsbach de Vries, Jeanette Hoekstra, Maarten Janssen, Lawil Karama, Michael Klinkenberg, Renée Koldewijn, Steven Oost, Santiago Pinyol, Matthieu Reijnoudt, Straatkabouter, Rudy Simon, Helmut Smits, Tamara Stoffers, Edwin Stolk, Albert Westerhoff, Helmer Wieringa, Joep Zander en Björn Zielman.

Vervolg
Drie kunstenaars – Jeroen Diepenmaat, Edwin Stolk en Lawil Karama – zijn uitgenodigd hun idee-schets verder uit te werken. Deze uitgewerkte plannen zijn deze zomer te zien in Kunstenlab. Uiteindelijk zal een van deze drie kunstwerken worden uitgevoerd en daadwerkelijk een tijdelijke plek krijgen bij het beeld van president Steyn.

Kunstenaarsgesprek Tegenbeeld tijdens Deventer Boekenweek
Op donderdag 11 maart om 19.30 uur gaan drie kunstenaars, onder leiding van Mieke Conijn (directeur Kunstenlab) in gesprek over hun idee-schets en hun keuze hoe om te gaan met een omstreden beeld als dat van president Steyn.

Tegenbeeld is een initiatief van Kunstenlab, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Deventer.