Stedendriehoek

Subsidies voor dorpen en buitengebied

Zeven initiatieven in dorpen en het buitengebied van Deventer krijgen subsidie vanuit de regeling Vitaal Platteland. Deze bijdrage is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de sociale kwaliteit of toekomstbestendig voorzieningenniveau in de dorpen en het buitengebied van Deventer.

Per project kon maximaal 15.000 euro worden aangevraagd. Wethouder Liesbeth Grijsen: “In voorgaande jaren ging de subsidie voornamelijk naar grotere projecten in het buitengebied. Dit keer hebben we er bewust voor gekozen om ook kleinere initiatieven financieel te helpen. We hebben de regeling breed onder de aandacht gebracht en er was gelukkig veel belangstelling.”

De volgende initiatieven ontvangen een bijdrage:

  • Verfraaiing dorpsplein Diepenveen
  • Beach-, hand-, volleybalveld Lettele
  • Hofdiner Diepenveen
  • DSC: Duurzaam en lang leven sporten
  • Jaarlijks Dorpsfeest Diepenveen
  • Bathmen in Wintersfeer – Stichting Bathmen Promotie
  • Okkenbroek fiets (verder)

In totaal verstrekt de gemeente 61.495 euro subsidie.