Stedendriehoek

Subsidies voor culturele activiteiten in Deventer

Het college kent aan tien activiteiten bij elkaar een bedrag van 95.500 euro subsidie toe op grond van adviezen van de Adviesraad Cultuur. Daarnaast stelt het college 75.000 euro extra beschikbaar voor kleine subsidies voor Deventer makers in coronatijd, het Cultureel Coronaloket.

Carlo Verhaar, wethouder kunst en cultuur: “Wat een tegenslag voor de culturele sector dat de coronamaatregelen weer aangescherpt zijn! Ik blijf optimistisch en verwacht dat de cultuursector snel weer verder open kan en dat het culturele veld weer opbloeit. Deventer investeert in de cultuursector en ondersteunt cultuurmakers.”

Subsidies
In deze tweede en laatste ronde cultuursubsidies voor 2021 krijgen de volgende initiatieven subsidie:
· Toneelgroep Jan Vos voor de voorstelling MANSHOLT
· Centrum voor Diversiteit en Samenleving voor een aanvullend programma Wereldlokaal Deventer
· Bibliotheek Deventer voor de organisatie van de Kinderboekenweek 2021
· Schouwburg Deventer voor de Jan Terlouw lezing 2021
· Stichting Lebuinusconcerten Deventer voor een tweetal concerten in het kader van Sweelinck aan de IJssel
· Isabelle Renate la Poutre voor het ontwikkeltraject ‘Van camera naar museum’
· De Nieuwe Oost voor het multidisciplinaire festival Kelderfest
· Stichting Colored Monkeys voor de programmalijn Monkeyjam Deventer
· Deventer Verhaal voor het project Deventer Verhalen
· Burgerweeshuis voor Poppunt Overijssel

Adviesraad Cultuur
De adviesraad cultuur beoordeelt subsidieaanvragen op artistiek-inhoudelijke kwaliteit en houdt rekening met een divers cultureel aanbod op het gebied van cultuur, doelgroepen en spreiding.

Cultureel Coronaloket
Daarnaast wordt 75.000 euro toegevoegd aan het Cultureel Coronaloket. Dit is een tijdelijke subsidieregeling gericht op makers om laagdrempelig culturele initiatieven te ondersteunen. Deze regeling loopt door tot eind 2021 of tot het subsidieplafond is bereikt.

De subsidie van maximaal 3000 euro wordt snel beoordeeld. Initiatiefnemers dienen een projectplan in, een sluitende begroting waarvan de subsidie niet meer dan de helft bedraagt en een protocol waarbij de 1,5 meter en RIVM-maatregelen gerespecteerd worden. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden mailen naar a.termaat.bergisch@deventer.nl.